Dr inż. Hieronim Piotr Janecki    Politechnika Radomska  W M i T O   @1

Kupiłem sympatyczną Xantię Break:

kupujemy Xantię: