Dr ing. Hieronim Piotr Janecki 

  powrót    

poczta

Politechnika Radomska      Chrobrego 27     26 - 600 Radom  - Polska

Kierownik Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii

pod hasłem

"Repetitio Mater Studiorum Est"

    Z dużą troską obserwuję spadek zainteresowania literaturą "klasyczną"  oraz periodykami poświęconymi zagadnieniom Chemii, Technologii Chemicznej. Zakładając optymistycznie, że  odwiedzacie Państwo moją stronę (tak przynajmniej wynika ze wskazań licznika i statystyki). Zebrałem poniżej porcję niezbędnej do przestudiowania literatury psując wzrok w czasie przeglądania sieci. Ponieważ często zbliżają się wakacje pozwoliłem sobie dołączyć również porcję odnośników o tematyce lżejszej. Życzę powodzenia na egzaminie ze wspomagania komputerowego i miłej lektury.

Źródełka Część Pierwsza

Źródełka Część druga 

Źródełka Część Trzecia

Źródełka Część Czwarta

  Źródełka Część Piąta

Biblioteki

GISY

Inne

Instytut Ochrony Środowiska

Na Świecie

Prasa

Raporty

Wyruszamy dalej:-)

Źródełka Część Pierwsza

Zagadnienia rozwoju zrównoważonego

Engineering within ecological constraints. National Academy Press, 1996.

 Graedl T.E., Allenby B.R.: Industrial Ecology. Prentice Hall, 1995.

Kozłowski S.: W drodze do ekorozwoju. PWN, Warszawa 1997.

 Wackernagel M., Rees W.: Our Ecological Footprint.

 Weizsacker E., Lovins A., Lowis H.: Mnożnik cztery. Wyd. Rolewski 1999.

Living Planet report  

SUSTAINABILITY PROGRAM ECOLOGICAL FOOTPRINT ACCOUNTS

Źródełka Część druga      Spis literatury uzupełniającej

(IV rok Komputerowe Wspomaganie w Chemii)

Literatura ogólna:

Głowiak B., Kempa E., Winnicki T.: Podstawy ochrony środowiska. PWN, Warszawa 1985.

 Główny Urząd Statystyczny: Ochrona środowiska 2001. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2001.

 Johansson A.: Czysta technologia. WNT, Warszawa 1997.

 Kozłowski S.: Gospodarka a środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa 1991.

Kożuchowski K. Przybylak R.: Efekt cieplarniany. Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.

Mielcarzewicz E.: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych. PWN, Warszawa 1986.

Praca zbiorowa: Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych. Wyd. Arkady, Warszawa 1973.

Praca zbiorowa: Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku. Instytut Ekologii PAN, Warszawa 1995.

Puzyna C.: Zagadnienia akustyczne w zakładach przemysłowych. Wyd. Związk. CRZZ, Warszawa 1971.

Radziszeski E.: Ochrona środowiska a budownictwo. Wyd. Arkady, Warszawa 1985.

Sadowski M. Olecka A.: Efekt cieplarniany a zmiany klimatu. OIKOS, Warszawa 1993.

 Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2001.

Siemiński M.: Fizyka zagrożeń środowiska. PWN, Warszawa 1994.

Wrona J., Rek J. (red.): Podstawy geografii ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

http://www.sovereignty.net/p/clim/ - zmiany klimatyczne – serwis (ang)

Przemysł paliwowo-energetyczny:

Brinkworth B.J.: Energia słoneczna w służbie człowieka. PWN, Warszawa 1979.

 Ciok Z.: Ochrona środowiska w elektroenergetyce. Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki Tom XXIX. Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2001.

Dudla N.A. i inni: Ochrona środowiska w aspekcie źródeł energii. Wyd. „GEOS”, Kraków 1996.

 Jędrzejewski J.: Procesy przemysłowe a zanieczyszczenie środowiska. Przemysł energetyczny. PWN, Warszawa 1987.

Klugmann E., Klugmann-Radziemska E.: Alternatywne źródła energii energetyka fotowoltaiczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.

Kopecki K.: Człowiek w świecie energii. Książka i Wiedza, Warszawa 1976.

Kościelniak S., Lemański J.F., Zabawa S. (red.): Wpływ zanieczyszczeń naftowych
i chemicznych na środowisko przyrodnicze. Efekty likwidacji skażeń z wód i gruntów. Materiały z VII Międzynarodowego Sympozjum Szkoleniowego. Piła, czerwiec 2000.

 Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warszawa 1994.

Mała energetyka - ’96 (energia ze źródeł odnawialnych). Materiały z III Konferencji Naukowo-Technicznej. Ogólnopolskie Forum „Mała Energetyka”. Chańcza, 28-30 maja 1996.

Minczewski J. (red.): Energetyka jądrowa w Polsce. Ossolineum, Wyd. PAN 1989.

Molenda J.: Gaz ziemny – paliwo i surowiec. WNT, Warszawa 1996.

 Molenda J., Steczko K.: Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu. WNT, Warszawa 2000.

Strupczewski A.: Analiza korzyści i zagrożeń związanych z różnymi źródłami energii elektrycznej. Raport PTN nr 3/1999. Warszawa 1999.

Surygała J. (red.): Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2001.

Wandrasz J.W., Nadziakiewicz J. (red.): Paliwa z odpadów. Tom I, II i III. Wyd. Helion, Gliwice 1997, 1999 i 2001.

Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, skrypt nr 346. Kielce 1999.


Źródełka Część Trzecia

Przemysł mineralny (w tym przemysł materiałów wiążących, szklarski i ceramiki ogniotrwałej) oraz metalurgiczny (w tym hutnictwo żelaza i stali oraz koksownictwo):

Ahrends J., Cieśliński W.: Technologia cementu. Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956.

Grześkowiak W.: Obróbka szkła. Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1967.

Helan B., Klement K.: Wapno – produkcja i zastosowanie. Wyd. Arkady, Warszawa 1964.

 Holtzer M.: Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2001.

Jarzębski S., Kapała J.: Atlas zanieczyszczeń wydzielanych przy procesach hutnictwa żelaza i stali. Wyd. Śląsk, Katowice 1976.

Jędrzejewski J.: Procesy przemysłowe a zanieczyszczenie środowiska. Przemysł hutniczy i cementowy. PWN, Warszawa 1987.

Karcz A.: Koksownictwo. Cz. I i II. Skrypty uczelniane AGH nr 1068 i 1279. Kraków 1987 i 1991.

Kielski A.: Ogólna technologia ceramiki. Skrypt uczelniany AGH nr 152, Kraków 1969.

Kruciński M.: Metalurgia stali. Skrypty uczelniane AGH nr 1082 i 1083. Kraków 1986.

Kurdowski W.: Chemia cementu. PWN, Warszawa 1981.

Kurdowski W.: Poradnik technologa przemysłu cementowego. Wyd. Arkady, Warszawa 1981.

 Małecki Z.: Problemy sozologiczne aglomeracji miejsko-przemysłowych. Huta im.
T. Sendzimira. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Biuletyn nr 1/1994.

Materiały z Międzynarodowych Konferencji „Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska”. AGH, Kraków 1995, 1997, 1999.

 Mazur M.: Emisja związków siarki z procesów hutnictwa żelaza. Rozprawy Monografie nr 37, Wyd. AGH, Kraków 1995.

Nowak E. i inni: Zasady eksploatacji pieców obrotowych w procesie wypalania klinkieru cementowego. Praca IMMB, Opole 1998.

Ryszka E.: Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w hutnictwie żelaza. Wyd. Śląsk, Katowice 1976.

Szargut J.: Energetyka cieplna w hutnictwie. Wyd. Śląsk, Katowice 1971.

Szuba J.: Technologia smoły węglowej. WNT, Warszawa 1973.

 Współczesne metody koksowania. Wyd. Śląsk, Katowice 1967.


Źródełka Część Czwarta     Przemysł chemiczny:

 Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych. Tom 1 i 2. WNT, Warszawa 2000.

 Jędrzejewski J.: Procesy przemysłowe a zanieczyszczenie środowiska. Przemysł chemiczny. PWN, Warszawa 1987.

Kępiński J.: Technologia chemiczna nieorganiczna. PWN, Warszawa 1974.

Koneczny H.: Podstawy technologii chemicznej. PWN, Warszawa 1973.

Pielichowski J., Puszyński A.: Technologia tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 1998.

Szlezyngier W.: Tworzywa sztuczne. Tom 1 i 2. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998.

Źródełka Część Piąta    Dalsze źródła

Niebawem zmienimy ten bałagan  dziś jest   04-12-12
 

Informacje ogólne Wyszukiwanie W teren
Biblioteki GIS Różne
Sozologia:> Strony z adresami Na świecie Inne

Aktualności i informacje
Targi "Poleko" co roku w listopadzie
Fundacja Sendzimira

 Informacje Ogólne
Polska - (str gł)
Województwo Małopolskie
Magiczny Kraków
Kraków - Internetowy Serwis Turystyczny
 
Prasa
PAP    --   Dziennik Internetowy PAP
CNN - informacje
Prasa polska - przegląd
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita

 


 Wyszukiwanie i serwisy
 
ARENA Infoseek Search com
ONET Altavista Archie
INTERIA Lycos PL sunsite
AHOJ
Yahoo! CYFRONET
 e.pl
HotBot Cyfronet - mirrors
YoYo Excite Fast FTP search
Wirtualna Polska Netscape Search Google
Polskie Ksiazki Telefoniczne Emulti -
wyszukiwarka wielościeżkowa
Wielka Internetowa 
Encyklopedia Multimedialna 
 

 


Biblioteki i wydawnictwa
 
Biblioteka Główna AGH
Biblioteka AGH - KATALOG 
Bibl. AGH - Nowości
Bibl. AGH - Wykaz czasopism
ZAMÓWIENIA >>>
.
Biblioteka JAGIELLOŃSKA Biblioteka Jagiellońska - KATALOG
Biblioteka PK Biblioteka PKPK - WAIS
Biblioteka Akademii Pedagogicznej Kraków
Biblioteka Akademii Rolniczej Kraków
Biblioteka Collegium Medicum UJ
INFOBAZA
Harvard University Press
Kluwer Academic Publishers
Nature
Biblioteki narodowe w Europie
Biblioteki polskie - online
EMPiK
Merlin
Amazon.com
"Elefant"
Księgarnia techniczna - Kraków
Instrukcja do korzystania z bibliotek przez telnet

Polski serwer prawa - miedzy innymi najnowsze akty prawne

 

 


Sozologia
Strona domowa Ministerstwa Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Strona Główna Państwowego Instytutu Geologicznego
Lasy Państwowe
Linki Ministerstwa Środowiska do organizacji w kraju
Komitet Badan Naukowych
Ochrona przyrody w Polsce     ,    Parki Narodowe
Liga Ochrony Przyrody - Europejskie Centrum Ekologiczne
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie
Bazy danych Systemu SIGOP
Organizacje pozarządowe --> www.ngo.pl
Instytucje i zasoby informacyjne o różnorodności biologicznej w Polsce
Lista 80-ciu zakładów najbardziej ucišżliwych dla środowiska - PIOŚ
Instytut na rzecz ekorozwoju

Zespół Parków Krajobrazowych woj Śląskiego
Ogólnopolski Informator Ekologiczny
Krakowy Zarząd Parków Narodowych
Poleski Park Narodowy

IOS:

PIOS - Inspekcja Ochrony Środowiska
WIOS  Bydgoszcz
WIOS  Kraków
WIOS  Lublin
WIOS  Olsztyn
WIOS  Poznań
WIOS  Warszawa
WIOS  Wrocław
Raporty:
 
Raport o stanie środowiska w Polsce 1998
 
Raporty o stanie środowiska w województwach:
 
Małopolskim - 1998 , 1999 , 2000
 
Dolnośląskim - 1997-1998 , 1999 , 2000
Kujawsko-Pomorskim - 2000
Lubelskim - (różne - ze strony WIOS)
Świętokrzyskim - 1999
Śląskim - 1999
Raport o stanie lasów 1997
Raport o stanie lasów 1998

Szczecin - Środowisko
Raport o stanie miasta - Kraków
Raport o stanie środowiska Miasta Krakowa 1994 - 1998
Raport o stanie miasta - Tarnów
 

Strona miasta Gliwice: >Ekologia


Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Srodowiska PIOS
dostepne w bibliotece Regionalnego Osrodka Edukacji Ekologicznej w Krakowie
 
 


Strony z adresami
Zielona Brama - serwer ekologiczny - Wrocław
Polskie zasoby Internetu: ochrona środowiska
Katalog pozarzšdowych inicjatyw ekologicznych
Bazy danych Systemu SIGOP
Eko linki ze strony o efekcie cieplarnianym
Linki ze strony ROEE w Krakowie projekt Edukacyjny Internet Ekologiczny - (strona przenoszona)

Na świecie
Ministerstwo Środowiska  >> linki miedzynarodowe
Europejska Agencja Środowiska
Europe and the New Independent States, Environment and Natural
WHO
FAO
WWF
UNEP
NATO - Science for Peace
US EPA - United States Environmental Protection Agency
Welcome to the United States Environmental Protection Agency's Homepage
Resources Division
World Conservation Monitoring Centre
Bundesumweltministerium - Herzlich Willkommen beim BMU Federal Environment Ministry
Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej
American Park Network - parki narodowe w stanach
EnImpAs - baza danych o oddziaływaniu na środ
ISO-14000 info center
 European Network of Environmental Research Organizations
The Planet Earth Hotlist
ENN Environmental News Network
UNEP - Environmental Events
Population Reference Bureau
Ministerstvo životního prostredí (Ministry of the Environment) - Czechy

Inne
Zagadnienia prawne w ochronie środowiska
Ministerstwo Środowiska - materiały informacyjne
Zbiornik czorsztyński - 1996 r
MOST - Polska Ekologiczna Sieć Komputerowa
Współczesne wielkie zagrożenia środowiska-- krótko i kolorowo (**)
Ślad ekologiczny (Ecological Footprint)
Efekt Cieplarniany - krótki opis problemu, nawet niezły i po polsku (***)
Globalne zmiany klimatu - obfita strona, historia i akutalności
 
LUDZIE, kochajcie nietoperze:
Nietoperze - OTON
Centrum Informacji Chiropterologicznej

   GISY
Linki Artura Krawczyka
Great GIS Net Sites!
Edinburgh Geographical Information Systems (GIS) Server Home Page
Bentley Eng. Design - MicroStation
ZSIPiGL
Centrum Idrisi  UJ
Linki GIS z Yahoo

ruszamy w teren

ceny i noclegi

 Zakopane on-line -> schroniska
Kraków - hotele
Baza dantych o noclegach w Bieszczadach
links to other pages on London and the UK
Cadogan City Guides, London, by Andrew Gumbel. Introduction. Published by WWWebguides

pogoda:

space.rice.edu... europe.html >> mapy i serwisy
astro.uni.torun.pl  >>  mapy pogody europa i świat
search.boston.com/weather/europe/ >> serwis "turystyczny" pogody
dwie aktualne mapy pogody z << www.meto.govt.uk
arcadia.inter.tuniv.szczecin.pl >> pogoda - mapki, mapki, mapki
travel.com.pl/weather >> dwie kolorowe mapki "turystyczne"
nws.fsu.edu >> linki meteorologiczne, prognozy, stacje, uniwesytety
excite.com/weather >> jak widać, serwis światowy

wspaniały serwis lotniczy, wiele profesjonalnych stron
serwis lotniczy ale już dla europy
http://www.helsingborg.se/Weather2.html
również piękny, profesjonalny serwis pogodowy

search-beat.com/weather.htm
intellicast.com/weather/europe/
pogoda w Szwecji

meteo france - serwis morski i lotniczy

rozklady i połaczenia
PKP
LOT - Polska
Polferries - promy
Query Page DB timetable
MPK - Kraków
Kraków encyklopedia komunikacji
Zakopane - komunikacja
 

 


tyrystyczne serwisy informacyjne

Zakopane on-line
Serwis Agencji Turystycznych
Mazury
Bieszczady
Beskidy (Ślšski i Żywiecki)
Żagle
Biura podrozy krajowe i zagraniczne dzialajace w Polsce
Travel Poland: Przewodnik po Polsce
Twoj Urlop ONLINE pierwsze polskie internetowe pismo o podrózach

 


oferty biur podrózy
Home Page almatur
Almatur Lublin -Wycieczki, trampingi, wczasy!!
LOOK S.C. Spływy kajakowe (Krutynia, Czarna Hancza, Rozpuda, Brda, Wda, Sapina)
 

 


inne

Iternational Students Travel Confederation  (***)
Atlas grzybów polskich - czyli z internetem do lasu.

RóżneProgramy
Polskie programy
Tucows (Gda)
Tucows (Kra)
CNET Download
WinFiles
WebAttack


Zdrowie

Zdrowie - serwis medyczny
Przychodnia
Internetowa encyklopedia leków
 

Sklejono dla potrzeb wykładów dla studiów zaocznych:
1.  Podstawy Informatyki
2
.  Komputerowe Wspomaganie w Chemii
Modelowanie Procesów chemicznych