Modelowanie procesów technologicznych
Uwaga Student jest zobowiązany do opracowanie modelu technologii
Spis treści podaję poniżej
Opracowany model wykonujemy dla umownych 100 t produktu finalnego
Opracowany model zapisany na dyskietce wraz z wydrukiem należy oddać prowadzacemu najpóźniej na ostatnim zjeździe      06.06.2004  VII zjazd
Spis treści
1. Opis
2. Reakcja
3. Schemat ideowy
4. Schemat technologiczny
5. Bilans Materiałowy z wykresem Sankeya
6. Bilans energetyczny z wykresem
7. Rachunek ekonomiczny
8. Cena jednostkowa produktu
9. Zastosowanie
10. Porównanie z cenami światowymi
11. Uzasadnienie podjęcia produkcji

Zestawienie tematów    Polimery

Nazwisko Imię Wspomaganie Modelowanie
Komar Marek Polimery występujace w przyrodzie Wytwarzanie mocznika
Kluczka Maria Polimery syntetyczne Wytwarzanie melaminy

Zestawienie tematów    Kosmetyki

Nazwisko Imię Wspomaganie Modelowanie
Budzińska Sylwia  Fullereny Politereftalan etylenu
Buczma Anna Ftalocyjanina Propanol
Gralec Agnieszka Ferrocen Politetrafluoroetylen
Hetmańczyk Dorota  Taxol Mocznik
Kulawczyk Joanna EDTA Kwas salicylowy
Kalita Małgorzata  Moweina Kwas mrówkowy
Pawłowska Monika  Beta- Karoten Kwas cytrynowy
Socha Marta Atropina Mrówczan sodowy
Stępień Katarzyna  Cholesterol Azotan celulozy
Urbańczyk Marcin  Aldehydy i ketony w przyrodzie Tlenek etylenu
Wilczyńska Agnieszka  Konserwanty Styren

rzykładowy pakiet z praca z nitrowania  jako szablon oraz jako pakunek  wygodniej jest pobierać pakunek
 Życzę powodzenie oczekuję na zapytania   

dr inż. H.P. Janecki dnia 04-04-04 11:11:26