Modelowanie procesów technologicznych - studia zaoczne   rok IV  sem VIII

Uwaga !

Student jest zobowiązany do opracowania modelu technologii.

Spis treści podaję poniżej.
Opracowanie modelu Student  wykonuje dla umownych 100 t produktu finalnego.

Wykonane prace należy zapisać  na dyskietce, wydrukować i spakować w koszulkę foliową.  Starostowie grup zbiorą opracowania, umieszczą je w segregatorze (według wskazówek prowadzącego) i oddadzą segregator prowadzącemu  na ostatnim zjeździe 

Każda grupa przygotowuje swój podpisany segregator.  

Wyniki zaliczeń ogłoszone zostaną po sprawdzeniu prac,  ustalimy na zajęciach.

   Spis treści:
1. Opis
2. Reakcja
3. Schemat ideowy
4. Schemat technologiczny
5. Bilans Materiałowy z wykresem Sankeya
6. Bilans energetyczny z wykresem Sankeya
7. Rachunek ekonomiczny
8. Cena jednostkowa produktu
9. Zastosowanie
10. Porównanie z cenami światowymi
11. Uzasadnienie podjęcia produkcji


 

Wszystkie ilustracje należy wykonać w szkicowniku ISIS/Draw

 przykładowy pakiet z praca z nitrowania  jako szablon oraz jako pakunek  wygodniej jest pobierać pakunek

Życzę powodzenie oczekuję na zapytania 

dr inż. H.P. Janecki