Dr inż. Hieronim Piotr Janecki 

  powrót    

poczta

UTH Radom WMTiW KTMO   Laboratorium Komputerowego Wspomagania  Chemii      26 - 600 Radom Chrobrego 27   - Polska

Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii.

WSPOMAGANIE  KOMPUTEROWE W CHEMII

  Godziny zajęć tygodniowo  wg planu studiów

Semestr

W

Ć

L

P

II

2

 

3

-

tematyka

  Forma zaliczenia wykładów - Egzamin

-zaliczenie na podstawie opracowania na zadany temat;  napisanego i dostarczonego w formie wydruku i na nośniku; dopuszcza do egzaminu - bez zaliczonych ćwiczeń nie dopuszczam do egzaminu

Literatura podstawowa:

 1. Informatyka i Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich Wyd. Pol. Radomskiej 2012, ISBN 978-83-7351-485-1......strona tytulowa,

2. Włodzisław Duch  "Fascynujący Świat Komputerów"  Wydawnictwo NAKOM, Poznań, Maj 1997, 444 strony,  

3.   Włodzisław Duch "Fascynujący Świat Programów Komputerowych"  Wydawnictwo NAKOM, Poznań, Grudzień 1997, 456 stron

4. Edytory tekstów i Arkusze kalkulacyjne Czasopisma PC Kurier, Computerworld, PC World Komputer, Enter, PC Format itp.

Literatura uzupełniająca:

 1.   Encyklopedie Chemiczne

2.   Czasopisma:       Chemik,       Przemysł chemiczny,       Chemia stosowana,

3.   Literatura specjalistyczna i branżowa

4. Lektura strony  ulubionego Wykładowcy

5.  www.equus.wroc.pl/studia/IBD_notatki_w1.pdf

 6.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych,

7. http://mensis.pl/comarch-krotka-historia-wielkiego-sukcesu-cz-i/,

8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems ,

www.biolog.de/uploads/tx_eshop/A%20032.pdf,

1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride, https://pl.wikipedia.org/wiki/Metformina,   zebrane linki  w arkuszu

 

http://www.merckmillipore.com/PL/pl/product/,EMD_BIO-344277.

https://en.wikipedia.org/wiki/Naloxone, Naloxone, also known as Narcan, is a medication used to reverse the effects of opioids, especially in overdose.

See also

-----------------------------------

https://de.wikipedia.org/wiki/Humulon,   http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422000000100019&script=sci_arttext

-----------------------------------

WYKŁADY

Wykład 1     IiKWsp. pr Inż. da capo al Mainframe vs Superkomputer
Wykład 2
   
Interface Użytkownika Graficzny Interface Użutkownika - GUI 

Wykład 3     Metody Numeryczne
  Wykład 4    Kompilacja i systemy Wiedza Badania i Rozwój
  Wykład 5    Sieci Komputerowe
Wykład 6    Bazy Danych
Wykład 7    Bazy Danych
Wykład 8    Bazy Danych
Wykład 9    CAD Computer Aided Design
Wykłąd 10    CAD and CAW

Po czwartym wykładzie zostaną przekazane wytyczne do przygotowania się do sprawdzianu znajomości materiału, Sprawdzian wiadomość w postaci testu wyboru (a,b,c) przeprowadzony będzie na szóstym  wykładzie (materiał od strony 9 do 97 książki). Ostateczny sprawdzian w postaci testu wyboru (a,b,c) przeprowadzony będzie po przedostatnim wykładzie, dogrywki na  ostatnim wykładzie (materiał od strony 98 do strony 161 książki).

DODATKOWO -  Ćwiczenia Laboratoryjne:

Zaprzęgamy do pracy arkusz kalkulacyjny

1- Zaczynamy od bazy danych Zakłady Przemysłu Chemicznego w Polsce...  przykład 1   przykład 1a

2- Opracowujemy  bazę danych Składowiska Odpadów w Polsce,,,,,,,,,,,,,,,  przykład 2 ..........na przykład Mazowsze

3- Opracowujemy bazę danych Zakłady Przemysłu Obuwniczego w Polsce..  przykład 3

4 - Opracowujemy bazę danych Katalog Odpadów,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  przykład 4 przykład 4a

5 - Opracowujemy bazę danych Katalog odczynników chemicznych ...........  przykład 5

.....z ostatniej chwili ..bazy..  do zaliczenia ćwiczeń przeprowadzę dodatkowy test wyboru, na podstawie którego określimy samodzielność i celowość opracowanych baz

sprawdzian 1      sprawdzian 2

powodzenia; Dr inż. H. P. Janecki;

Sprawdzian  z Wykładów - Zaliczająca ilość punktów to 50%

 jestem na bieżąco "on line" w razie problemów proszę pisać  snterche at pr.radom.pl

Dr inż. H. P. Janecki;

....
ocenianie    
Your Total Points / Total Possible Points x 100% = % Grade    
   grade

skala ocen

90% or above A 5
80%-89.9% B 4,5
70%-79.9% C 4
60%-69.9%  D 3,5
< 59.9% F 3
-----------------------------

Szanowni Państwo.....Looknijcie proszę na The Day After   365

Кони привередливые   Клён ты мой опавший  see Youuu

  .......

INSTRUKCJA DLA STUDENTA

Wchodzisz do biura prowadzącego:
1. Ogarnij się
2. Upewnij się, czy wiesz jak Prowadzący wygląda i jak się nazywa (to ważne)
3. Rozpocznij wizytę od "Dzień Dobry"
4. Zapytaj czy Prowadzący ma w tej chwili czas na przyjęcie interesanta
5. Przedstaw się (Imię, Nazwisko, Rok, Kierunek)
6. Przedstaw w sposób bardzo zwięzły sprawę, Jaka do Prowadzącego Cię sprowadza?. Jeśli nie zdołasz Tego zrobić w ciągu 29 sekund podejście należy uznać za utracone!!!
7. Podziękuj za poświęcony czas oraz powiedz "Do widzenia" (źródło StudentPotrafi.pl)

Wkręcający: H.P. Janecki

 

____________________

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii;

Opracowanie strony M. Janecka, H. P. Janecki 2016-01-18 11:37:31

 


 

dr inż.H.P.Janecki

 

dr inż.H.P.Janecki

   

 

 

góra