Uwaga Studenci IV Roku Studiów zaocznych wszystkie specjalności Technologii Chemicznej:
 (Kosmetyki, , Polimery)

Trzeci zjazd 

Tematyka Tygodnia Prezentuj Swoje umiejętności
obsługi i zastosowania programu ISIS/Draw:

Znajdź w Książce: Przemysław Mastalerz: "Chemia Organiczna" 
Wydawnictwo Chemiczne Wrocław 2000 Rozdział Aldehydy i ketony w przyrodzie zapamiętaj struktury przedstawionych tam związków oraz ich nazwy i obszary zastosowań (występowanie).

Na zajęciach w ramach laboratorium Odwzoruj związki w szkicowniku Chemicznym ISIS/Draw oprócz opisów zapamiętanych z książki wstaw na szkicu nazwy IUPAC proponowane przez program Autonom.

Czas sprawdzianu 60 minut.