ZAJĘCIA CZWARTE!!!

Radom 04-03-17 15:35:51

CEL

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM FUNKCJONOWANIA LABORATORIUM USTALENIE SPOSOBÓW KOMUNIKACJI 

KAŻDY STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA DYSKIETKI I PRZECHOWYWANIA SWOICH DANYCH NA DYSKIETCE 

KAŻDY STUDENT ma ZAŁOŻONY W KATALOGU: Głównym katalog oraz  podkatalog zgodnie z poleceniem prowadzącego 

W PODKATALOGU NAZWISKO IMIĘ gromadzi swoje dane

  USTALENIE KONTA

Student zakłada konto na serwerze: przykładowa kolejność :

otwórz okno przeglądarki

w polu adresów    http://www.poczta.wp.pl 

l

i przyciśnij klawisz Enter 

{Uwaga ta operacja jest równoznaczna z kliknięciem lewym klawiszem myszy na "linku"  kliknij ten link   http://www.poczta.wp.pl  }

przeczytaj uważnie informacje zamieszczone na stronie  jeżeli nie masz jeszce konta na WP wybierz opcję Załóż nowe konto

 załóż nowe konto nazwiskoimie składnia adresu będzie następująca:  nazwiskoimie@wp.pl  

jeżeli serwer odpowie, że taki identyfikator już jest w użyciu dodajemy do składni (kolejne cyfry) np.=>nazwiskoimie1

 Uwaga: należy skrzętnie w zabezpieczonym miejscu zapisać wszystkie istotne informacje tj. nazwa logowania: np. nazwiskoimie123 

                                        i hasło *********

hasła nie widać {na ekranie pojawiają się tylko *******}

Student zakłada swoją stronę:  przykładowa kolejność:

po założeniu konta pocztowego przeczytaj uważnie informacje i przejdź do trybu administrowania stroną

 Uwaga Wirtualna Polska oferuje adres strony strony  o składni podobnej do nazwy logowania np: http://strony.wp.pl/wp/nazwiskoimie/ przykład konkretny http://strony.wp.pl/wp/snterche 

Student opracowuje swoją stronę: przykładowa kolejność :

- otwórz program Front Page

Kolejność "klikania" : Start Programy Microsoft FrontPage

- ustal tło na podobne do aktualnego tutaj (File; Properties; Bacground; Wybierz seledynowe tło)

- przyjrzyj się wzorcowi http://republika.pl/janeckil/cv.htm 

-opracuj w programie Frontpage swoje CV i zapisz je w swoim katalogu POD NAZWĄ: index.htm

STUDENT WYSYŁA PLIK  index.htm na serwer

- jeżeli wyszedłeś już z poczty wejdź ponownie do trybu obsługi poczty (na  w polu adresów wpisz http://www.poczta.wp.pl )

- zaloguj się pod swoją nazwą logowania:

w polu login WP wpisz obraną nazwę logowania: dokładnie to co stało w adresie przed znakiem@

- w polu hasło  -wpisz hasło (uwaga hasła nie widać na ekranie) po zalogowaniu

- przejdź do miejsca; Na skróty

                        Moja strona domowa i kliknij lewym przyciskiem myszy przejdziesz to trybu  obsługi strony

- wybierz z zakładek (układ podobny jak kart w systemie magazynowym) dodaj plik klikając zakładkę lewym przyciskiem myszy

- stań w oknie kursorem

- kliknij przeglądaj

- znajdź swój plik index.htm w Moje dokumenty/nazwisko imię/

- kliknij zapisz ( plik zostanie przeniesiony na serwer od tego momentu Twoje cv będzie widoczne w sieci pod adresem http://strony.wp.pl/wp/nazwalogowania/  gdzie nazwa logowania=nazwa twej poczty (to co stoi przed znakiem@

inny wesoły przykład honoriusz

dr inż. H.P.Janecki

POWODZENIA!!!