Wspomaganie Komputerowe w chemii - studia dzienne  Egzamin "zero" 06-05-16 godzina17 z minutami:-) strona w budowie

rok IV  semestr VIII
Tematyka
DWA
1 komunikacja z serwerem i @
2 wyszukiwanie wiadomości
3 Strona domowa  
4 linkowanie  
5 formatowanie tekstów style etc
6 arkusz kalkulacyjny  
7 szkicownik ISIS Draw

Startujemy

przeczytaj przeczytaj uważnie polecenia przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź, czy twój serwer poczty oraz ftp działa!!!, masz na to 10 dodatkowych minut; egzamin trwa 60 minut!!!

 Start

W Folderze "Moje Dokumenty" załóż Folder "rozboj11"

2. Dalej

W folderze rozboj11;załóż folder:  "nazwisko_imie" podając swoje dane

3. Opisz

Otwórz Edytor pisma, w Edytorze pisma odpowiedz na poniższe pytania..(1-4)... i zapisz odpowiedzi w pliku o nazwie nazwisko.doc  w efekcie pracy w folderze 

C:\Moje dokumenty\rozboj11\\nazwisko_imie\ powinien się znaleźć dokument nazwisko.doc

4. Pytania

1.  Szkicowanie wzorów- krótki opis możliwości szkicownika. Znajdź w sieci wzór Conterganu jeżeli nie będzie szukaj pod nazwą angielską Naszkicuj wzory w szkicowniki ISIS/Draw podaj nazwy systematyczne

2.  Napisz krótki esej: .."moje wspomaganie komputerowe".

3. Wstaw automatyczne podpisy pod ilustracjami  numerując je kolejno rysunek1 ... rysunek n.  Układ pracy

1.

Wstęp
2. Definicje

3.

 

 

 

Stan wiedzy (według literatury, przypisy literaturowe należy wstawić jako przypisy 

końcowe)

4.

Obszary zastosowań

5.

Podsumowanie i wnioski

Opracowany w Edytorze dokument winien być sformatowany w sposób następujący: 

tematy pisane nagłówkami N1, podtematy N2

5. format dokumentu Nazwisko Imię Grupa 

szerokość - 7cm-

Nr Albumu - 2,5cm- Data

 - 2,5cm-

Rok/semestr 

- 3,0cm-

Powyższą 4 kolumnową tabelkę proszę umieścić w Nagłówku!!!!!! stron nieparzystych W Nagłówku stron Parzystych: proszę wpisać "ZERO"
 
6. Układ strony Marginesy G -2,5 D- 2,5 L - 2,5 P -2,5
Style

Nagłówki tematów

N1 TmsNR 13B ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

 

Treść TmsNR 12; Justowany; pierwszy wiersz 1,5, odstępy między wierszami 1,5; strony numerowane dół Środek

Spis treści wstawiony automatycznie na pierwszej stronie oparty na N1 i N2

ew. nagłówki podtematów

N2 TmsNR13BI ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

Spis treści wstawiany automatycznie oparty na nagłówkach N1 i N2

8. prześlij

4.  wszystkie pliki zapisuj w katalogu C:\Moje dokumenty\rozboj11\\nazwisko_imie\ :

5. W arkuszu kalkulacyjnym utwórz zestawienie pozwalające bilansować równania spalania węglowodorów alifatycznych nasyconych C10   do C20  . Arkusz zapisz pod nazwą nazwisko.xls,  w katalogu rozboj11\\nazwisko_imie\

6. katalog nazwisko_imie należy wysłać na swój serwer!!!!! 
do plików zawartych w tym katalogu wstawić linki na swojej stronie poświęconej wspomaganiu

należy korzystać z windows Commandera lub totalCommandera

po wykonaniu zadania proszę wysłać list na adres hieronim.janecki@pr.radom.pl 

w temacie listu wpisać swoje nazwisko

w treści listu wstawić  link do swojej strony o wspomaganiu

Życzę powodzenia

 

Życzę powodzenie 
Wyniki zostaną ogłoszone na Mojej stronie  

dr inż. H. P. Janecki dnia 06-05-16 15:41:47