Wspomaganie Komputerowe w chemii - studia dzienne  Egzamin"0504" Kosmetyczny rok IV  semestr VIII
przeczytaj przeczytaj uważnie polecenia przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź, czy twój serwer poczty działa, masz na to dodatkowe 10 minut; egzamin trwa 120 minut!!! dla wypróbowania  łączności wyślij link do Twojej strony na adres janeckih@kiux.man.radom.pl

 

 Start

W Folderze "Moje Dokumenty" załóż Folder "Egzamin0504"

2. Dalej

W folderze Egzamin0504\ załóż folder "nazwisko_imie" podając swoje dane

3. Opisz

Otwórz Edytor pisma, w Edytorze pisma odpowiedz na poniższe pytania..{w tym jednym dokumencie }... po zakończeniu pracy zapisz odpowiedzi pod nazwą nazwisko_imie.doc {w odstępach co pięć minut zapisuj efekty swojej pracy}

w efekcie pracy w folderze 

C:\Moje dokumenty\Egzamin0504\nazwisko_imie powinien się znaleźć dokument nazwisko_imie.doc zawierający twoje wypowiedzi i efekty Twojej pracy

4. Pytania

1.  Rozwiń myśl: .." dlaczego chemia i co do tego mają komputery..."..

2.  Znajdź w sieci  Adresy internetowe pomocne w przygotowaniu materiałów do uzyskania 1-pozwolenia zintegrowanego 
                                                     2- planu gospodarki odpadami adresy zapisz w postaci aktywnej {tak aby dawały się otworzyć} w arkuszu w pliku adres.xls niepotrzebne arkusze usuń!!!
3. Napisz krótki esej na temat: "Moja wielofunkcyjna baza danych"

4. Szkicowanie wzorów- krótki opis możliwości szkicownika. kieliszek Absyntu wlany do szklaneczki wody powoduje zmętnienie roztworu {tworzy się po prostu emulsja}. Przyjmuje się, że powodem jest obecność w absyncie Anetholu, który jest nierozpuszczalny w wodzie. Znajdź wzór,  wstaw wzór Anetholu i innych Ingrediencji wchodzących w skład absyntu. Wstaw automatyczne podpisy pod związkami  numerując je kolejno rysunek1 ... rysunek n

- Wstaw automatyczne podpisy pod związkami  numerując je kolejno rysunek1 ... rysunek n

5.  Znajdź w sieci Akademickie stowarzyszenie Studentów chemii,  link do stowarzyszenia wklej do dokumentu

6.  Na bazie  http://republika.pl/janeckit/ link do Akty Prawne; oraz na bazie www.google.com.pl  Sporządź krótkie zestawienie aktualnie obowiązujących przepisów  prawnych w obszarze gospodarki odpadami z punktu widzenia  ochrony środowiska  (linki wstaw w tekście jako przypisy literaturowe końcowe)

Opracowany w Edytorze dokument winien być sformatowany w sposób następujący: 

tematy pisane nagłówkami N1, podtematy N2

5. format dokumentu Nazwisko Imię Grupa 

szerokość - 7cm-

Nr Albumu - 2,5cm- Data

 - 2,5cm-

Rok/semestr 

- 3,0cm-

Powyższą 4 kolumnową tabelkę proszę umieścić w Nagłówku!!!!!! stron nieparzystych W Nagłówku stron Parzystych: proszę wpisać Egzamin "36"
 
6. Układ strony Marginesy G -3 D- 3 L - 3 P -3
Style

Nagłówki tematów

N1 TmsNR 13B ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

 

Tresc TmsNR 12; Justowany; pierwszy wiersz 1,5, odstępy między wierszami 1,5; strony numerowane dół Środek

Spis treści wstawiony automatycznie na pierwszej stronie oparty na N1 i N2

ew. nagłówki podtematów

N2 TmsNR13BI ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

Spis treści wstawiany automatycznie oparty na nagłówkach N1 i N2

8. prześlij

Cały katalog Egzamin0504  zawierający dokumenty np.: nazwisko_imie.doc oraz adres.xls proszę spakować do pliku nazwisko.zip następnie przesłać jako załącznik  na adres  janeckit@poczta.onet.pl

oraz na adres janeckin@wp.pl  

jeden list  wysłany na dwa adresy zawierający jeden załącznik

dodatkowo wyślij nazwisko.zip na swój serwer a na stronie wspomaganie utwórz link do pakunku

Życzę powodzenia

 

Życzę powodzenie 
Wyniki zostaną ogłoszone na Mojej stronie http://www.janecki.pr.radom.pl/egzaminy/egzaminy.htm 

dr inż. H. P. Janecki dnia 04-06-01 17:28:09