Wspomaganie Komputerowe w chemii - studia dzienne  Egzamin0204 czas 120 minut + 10 minut na przygotowanie rok IV  sem. VIII

 Start

W Folderze "Moje Dokumenty" załóż Folder "Egzamin0204"

2. Dalej

Jeżeli Folder Egzamin0204 istnieje załóż w nim Folder "nazwisko_imie" podając swoje dane

3. Opisz

Otwórz Edytor pisma, w Edytorze pisma odpowiedz na poniższe pytania..... i  zapisz odpowiedzi pod nazwą nazwisko_imie.doc Podając swoje dane np. kot_jan.doc

4. Pytania

1. Krótka historia Komputera. zdefiniuj - abacus Podaj zapis liczby 28045 w tabelce - kolumny o szerokości 1 cm, wysokość wierszy 1cm. Objaśnij skrót ifRISC

2.  Znajdź na mojej stronie http://republika.pl/janeckit/ link do układu okresowego Pierwiastków i wklej najprostszy z układów do pierwszego arkusza w Excelu  pierwszy arkusz nazwij uop w drugim arkuszu sporządź prosta tabelę mas atomowych dla kolejnych 30 pierwiastków od Z=1 do Z=30 drugi arkusz nazwij masy {trzeci pusty arkusz usuń},  zapisz w pliku uop.xls  prześlij plik uop.xls na swój serwer a na stronie moje wspomaganie utwórz link do tego pliku.

3. Napisz krótki esej na temat: "Moje Laboratorium Wspomagania Komputerowego w Chemii"

4. Szkicowanie wzorów- krótki opis możliwości szkicownika. Wstaw wzór talidomidu (nazwa handlowa contergan), Nitrogliceryny - (czy nazwa jest adekwatna do struktury????), ferrocenu - ferrocen (wzory są w sieci), - aspartamu -  wstaw automatyczne podpisy pod związkami  numerując je kolejno rysunek1 ... rysunek n

5.  Kombinacje klawiszy ułatwiające pracę - przykłady zastosowań

6. Wykorzystanie informacji umieszczonych w "sieci" do opracowania monografii: zajdź w sieci w źródłach anglojęzycznych "zastosowanie mocznika jako nawozu", źródła podaj w przypisach dokumentu

7. Znajdź w sieci dziennik Ustaw Nr 62 poz. 628 z roku 2001 i wklej wstęp do dziennika do swego dokumentu podaj sposób w jaki tego dokonałeś.

8. Znajdź w sieci Akademickie stowarzyszenie Studentów chemii,  link do stowarzyszenia wklej do dokumentu

Opracowany w Edytorze dokument winien być sformatowany w sposób następujący: 

tematy pisane nagłówkami N1, podtematy N2

5. format dokumentu Nazwisko Imię Grupa 

szerokość - 7cm-

Nr Albumu - 2,5cm- Data

 - 2,5cm-

Rok/semestr 

- 3,0cm-

Powyższą 4 kolumnową tabelkę proszę umieścić w Nagłówku!!!!!! stron nieparzystych W Nagłówku stron Parzystych: wpisać Egzamin0204 
 
6. Układ strony Marginesy G -3 D- 3 L - 3 P -3
Style

Nagłówki tematów

N1 TmsNR 13B ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

 

Treść TmsNR 12; Justowany; pierwszy wiersz 1,5, odstępy między wierszami 1,5; strony numerowane dół prawa strona

Spis treści wstawiony automatycznie na pierwszej stronie oparty na N1 i N2

ew. nagłówki podtematów

N2 TmsNR13BI ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

8. prześlij

zapisany dokument np.: kot_jan.doc proszę przesłać jako załącznik (plik  spakowany egz0204.zip) na adres  janeckit@poczta.onet.pl

oraz na adres janeckin@wp.pl

Lp. Termin 26 maj 2004r godz 1700
1 Anna Łabędzka
2 Grzegorz Urbanellis
3 Bolon Paweł
4 Wiśniewska Wioletta 
5 Rotuska Katarzyna
6 Lewandowska Katarzyna 

 

Życzę powodzenie 
Wyniki zostaną ogłoszone na Mojej stronie najpóźniej w dniu ...15.06.2004. na stronie:  http://www.janecki.pr.radom.pl/egzaminy/egzaminy.htm 

dr inż. H. P. Janecki dnia 04-05-26 16:13:38