Wspomaganie Komputerowe w chemii - studia dzienne  Egzamin "ZEROWOWY04_1" 04-05-24 godzina 16:41:59 strona w budowie

rok IV  semestr VIII
Tematyka
zerowe
1 komunikacja z serwerem i @
2 wyszukiwanie wiadomości
3 Strona domowa  
4 linkowanie  
5 formatowanie tekstów style etc
6 arkusz kalkulacyjny  
7 szkicownik ISIS Draw

Startujemy

przeczytaj przeczytaj uważnie polecenia przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź, czy twój serwer poczty działa!!!, masz na to 10 minut; egzamin trwa 90 minut!!!

 Start

W Folderze "Moje Dokumenty" załóż Folder "ZEROWOWY04_1"

2. Dalej

W folderze ZEROWOWY04_1;załóż folder:  "nazwisko_imię" podając swoje dane

3. Opisz

Otwórz Edytor pisma, w Edytorze pisma odpowiedz na poniższe pytania..(1-4)... i zapisz odpowiedzi w pliku o nazwie ZEROWOWY04_1.doc 

w efekcie pracy w folderze 

C:\Moje dokumenty\ZEROWOWY04_1\nazwisko_imie\ powinien się znaleźć dokument ZEROWOWY04_1.doc

4. Pytania

1.  Szkicowanie wzorów- krótki opis możliwości szkicownika. Wstaw wzór  waniliny

2.  Napisz esej: .."Pochodne aldehydowe fenoli wodorotlenowych"..

3. Wstaw automatyczne podpisy pod ilustracjami  numerując je kolejno rysunek1 ... rysunek n

4.  Znajdź możliwie wiele informacji o w/w związkach 

opisz w układzie:

1.

Wstęp
2. Definicje

3.

 

 

 

Stan wiedzy (według literatury, przypisy literaturowe należy wstawić jako przypisy 

końcowe)

4.

Obszary zastosowań

5.

Podsumowanie i wnioski

Opracowany w Edytorze dokument winien być sformatowany w sposób następujący: 

tematy pisane nagłówkami N1, podtematy N2

5. format dokumentu Nazwisko Imię Grupa 

szerokość - 6cm-

Nr Albumu - 2,5cm- Data

 - 2,5cm-

Rok/semestr 

- 3,0cm-

Powyższą 4 kolumnową tabelkę proszę umieścić w Nagłówku!!!!!! stron nieparzystych W Nagłówku stron Parzystych: proszę wpisać "ZEROWOWY04_1"
 
6. Układ strony Marginesy G -3 D- 3 L - 3 P -3
Style

Nagłówki tematów

N1 TmsNR 13B ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

 

Treść TmsNR 12; Justowany; pierwszy wiersz 1,5, odstępy między wierszami 1,5; strony numerowane dół Środek

Spis treści wstawiony automatycznie na pierwszej stronie oparty na N1 i N2

ew. nagłówki podtematów

N2 TmsNR13BI ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

Spis treści wstawiany automatycznie oparty na nagłówkach N1 i N2

8. prześlij

5. W arkuszu kalkulacyjnym utwórz zestawienie szeregu homologicznego węglowodorów alifatycznych C1-C20 nasyconych, w arkuszu oblicz udział masowy %C oraz % H. arkusz spakuj w pliku cnh2n.zip i wyślij na swój serwer  na swojej stronie wstaw link do pakietu

6. katalog ZEROWOWY04_1 należy spakować do pliku: zerowy1.zip   w temacie listu wpisać nazwisko i wysłać listem na adres  janeckit@poczta.onet.pl

oraz na adres janeckin@wp.pl   powtarzam

jeden list  wysłany na dwa adresy zawierający załącznik w temacie listu wpisać swoje nazwisko w treści ZEROWY04_1

Życzę powodzenia

ABY ZALICZYĆ należy spełnić wszystkie warunki opisane w powyższej treści

Życzę powodzenie 
Wyniki zostaną ogłoszone na Mojej stronie   http://www.janecki.pr.radom.pl/ 

dr inż. H. P. Janecki dnia 04-05-24 16:41:59