Wspomaganie Komputerowe w chemii - studia dzienne  Egzamin "trzynascie" 04-09-28  start godzina17 z minutami:-) strona w budowie

rok IV  semestr VIII
Tematyka
cztery
1 komunikacja z serwerem i @
2 wyszukiwanie wiadomości
3 Strona domowa  
4 linkowanie  
5 formatowanie tekstów style etc
6 arkusz kalkulacyjny  
7 szkicownik ISIS Draw

Startujemy

przeczytaj przeczytaj uważnie polecenia przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź, czy twój serwer poczty działa!!!, masz na to 10 minut; egzamin trwa 100 minut!!!

 Start

W Folderze "Moje Dokumenty" załóż Folder "trzynascie"

2. Dalej

W folderze trzynascie;załóż folder:  "nazwisko_imie" podając swoje dane

3. Opisz

Otwórz Edytor pisma, w Edytorze pisma odpowiedz na poniższe pytania..(1-4)... i zapisz odpowiedzi w pliku o nazwie nazwisko.doc 

w efekcie pracy w folderze 

C:\Moje dokumenty\trzynascie\\nazwisko_imie\ powinien się znaleźć dokument nazwisko.doc

4. Pytania

1.  Szkicowanie wzorów- krótki opis możliwości szkicownika. Znajdź w sieci wzór  talidomidu (nazwa handlowa contergan), Nitrogliceryny - (czy nazwa jest adekwatna do struktury????), ferrocenu -, - aspartamu - aspartam. Naszkicuj wzory w szkicowniki ISIS/Draw podaj nazwy systematyczne

2.  Napisz esej: .."wspomaganie komputerowe w pracy chemika".

3. Wstaw automatyczne podpisy pod ilustracjami  numerując je kolejno rysunek1 ... rysunek n.  Układ pracy

1.

Wstęp
2. Definicje

3.

 

 

 

Stan wiedzy (według literatury, przypisy literaturowe należy wstawić jako przypisy 

końcowe)

4.

Obszary zastosowań

5.

Podsumowanie i wnioski

Opracowany w Edytorze dokument winien być sformatowany w sposób następujący: 

tematy pisane nagłówkami N1, podtematy N2

5. format dokumentu Nazwisko Imię Grupa 

szerokość - 7cm-

Nr Albumu - 2,5cm- Data

 - 2,5cm-

Rok/semestr 

- 3,0cm-

Powyższą 4 kolumnową tabelkę proszę umieścić w Nagłówku!!!!!! stron nieparzystych W Nagłówku stron Parzystych: proszę adres swojej strony 
 
6. Układ strony Marginesy G -2,5 D- 2,5 L - 2,5 P -2,5
Style

Nagłówki tematów

N1 TmsNR 13B ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

 

Treść TmsNR 12; Justowany; pierwszy wiersz 1,5, odstępy między wierszami 1,5; strony numerowane dół Środek

Spis treści wstawiony automatycznie na pierwszej stronie oparty na N1 i N2

ew. nagłówki podtematów

N2 TmsNR13BI ustawiony do lewej bez wcięć i wysunięć odstęp przed 6pt. po 3pt. 

Spis treści wstawiany automatycznie oparty na nagłówkach N1 i N2

8. prześlij

4.  wszystkie pliki zapisuj w katalogu trzynascie/nazwisko_imie:

5. W arkuszu kalkulacyjnym utwórz zestawienie pozwalające obliczać  wartość opałową koksu o zadanych parametrach. 

Skład:  koksu C   H2   O2   H2O   popiół sprawdź
współczynniki  
Wpisz udziały procentowe 85 5 1 5 4 100
 

Arkusz zapisz pod nazwą koks.xls,  spakuj i wyślij na serwer, a  na swojej stronie [wspomaganie] wstaw link do pakunku

6. katalog trzynascie należy spakować do pliku: nazwisko (podając swoje nazwisko!!!) w temacie listu wpisać egzamin i wysłać list z załącznikiem nazwisko.zip na adres  

hieronim.janecki@pr.radom.pl

jeden list  WAŻNE  w temacie listu wpisać  egzamin

Życzę powodzenia

 

dr inż. H. P. Janecki dnia 04-09-28 17:18:12