Arkusz  - Obliczenia - Grafika "jak to działa"

Mały kalkulator. Czy da się policzyć w arkuszu stężenie wody w wodzie?

Arkusz To umożliwia

Spróbujmy rozbudować Arkusz kalkulacyjny tak aby stanowił bazę danych ogólnego zastosowania .

Plan Pracy

Do Pracy Rodacy

Arkusz I

Opracuj bazę danych chemicznych. Zacznij od węglowodorów Alifatycznych nasyconych każdy pierwiastek w osobnej komórce każdy współczynnik w osobnej komórce

Opracuj arkusz przewidujący współczynniki dla bilansu spalania węglowodorów alifatycznych nasyconych

a- pełne spalanie 

b- półspalanie

c- synteza sadzy

Przedstaw graficznie udział  %  {w % mas. pierwiastków w węglowodorach alifatycznych nasyconych}  (C1 -C40)

 Życzę powodzenia w zmaganiach z oporną materią w podróżach od chemii przez arkusz do pokazu *. ppt

CnH2n+2  + (2n+2/4)O2   = nCO2 + (2n+2)2 H2O                
CaHb + (a+b/4)O2 a aCO2 +b/2H2O                  
Thus the soichiometry of a general hydrocarbon CaHb mixed with perfectly can be described by the following formulas:  
CaHb  + 1/f(a+b/4)(O2 + 3,76N2a aCO2 +b/2H2O + 3,76/f(a+b/4)N2            
where f is equivalence ratio                    
źródło[Air Pollution and Greenhouse Gases: From Basic Concepts to Engineering ...
 Autorzy Zhongchao Tan]
   
w 1 dm3 powietrza 0,009375 O2 0,0353 N2              
0,0353 3,765333                      
0,009375   https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze              

a tutaj ciekawostka petroleum products

  -Dr inż. H.P. Janecki 27.02.07-