39. WSPOMAGANIE  KOMPUTEROWE W CHEMII

 

Godziny zajęć tygodniowo  wg planu studiów

 

Semestr

W

Ć

L

P

VIII

2

 

3

-

Treść wykładów

 Semestr VIII.................. ....................30 godzin

 Sposoby i techniki zbierania informacji, zalety i wady tradycyjnych
i komputerowych sposobów zbierania i gromadzenia informacji. Encyklopedie, bazy danych w literaturze i w systemach komputerowych. Zastosowanie technik komputerowych w dydaktyce, badaniach naukowych i w administracji. Opracowanie wybranych tematów według: słów kluczowych lub tematyki (CA, SCI, STN). Bazy danych dostępne w literaturze, CD-ROM „on line”. Nowe technologie, ekonomiczne aspekty zarządzania w technologii i wytwarzaniu. Wybrane zagadnienia z zastosowań informatyki w technologii. Opracowanie monografii wybranego tematu na podstawie umiejętności przyswojonych

w ramach  wykładu i laboratorium.

Treść ćwiczeń laboratoryjnych

Semestr VIII        .................. .................. .................. .................. 45 godzin

Zastosowanie komputerów w technologii. Środowisko graficzne MS Windows. Wykorzystanie oprogramowania użytkowego. Metody numeryczne i analiza statystyczna. Rozwiązywanie zagadnień indywidualnych, będących tematem laboratoriów, projektów i prac dyplomowych.

 1. Ćwiczenia wstępne  regulamin pracowni, zasady pracy, formatowanie dyskietek, dostęp do zasobów dyskowych, korzystanie z laboratorium, przygotowanie dyskietek startowych, przegląd dostępnego oprogramowania

 2. Zasady korzystania z edytorów tekstów przygotowanie tekstów   i  raportów

 3. Przygotowanie sprawozdań

 4. Arkusz kalkulacyjny w pracy chemika

 5. Przygotowanie sprawozdań i raportów z wykorzystaniem programów  graficznych

 6. Program do rejestracji i obróbki danych z Termicznej Analizy Różnicowej DTA

 7. Korzystanie z baz danych

 8. Korzystanie z programów animacyjnych (Desktop Modeller DTMM, ISISDraw, Chemsketch, Hyperchem)

 9. Praca z programem edukacyjnym CALCHEM

10. Opracowanie projektu technologicznego

11. Zaliczenie laboratorium

 

Forma zaliczenia wykładów

-zaliczenie na podstawie napisanej monografii na wybrany temat na ocenę dopuszcza do zdawania egzaminu

Forma zaliczenia Ćwiczeń

- zaliczenie trzech kolokwiów sprawdzających na ocenę

 Osoba wiodąca:

dr inż.H.P.Janecki

  Literatura podstawowa:

 1.       H.P. Janecki: „Komputerowe Wspomaganie w Chemii” Skrypt Nr 21 Radom 1988,

2. Kleiber M., Szuniewicz R.: "Komputer osobisty typu IBM PC. Możliwości zastosowań profesjonalnych, PWN 1990. *. PC & PC DOS

3.  Seria *. dla opornych

4.. Windows 3.1 okna na świat, praca zbiorowa pod red. R. Kaczora, "Fortis", Kraków 1993.

5. Edytory tekstów i Arkusze kalkulacyjne

6. Literatura uzupełniająca

Czasopisma PC Kurier, Computerworld, PC World Komputer, Enter itp.

Literatura uzupełniająca:

 1.   Encyklopedie Chemiczne

2.   Czasopisma:

   Chemik,

   Przemysł chemiczny,

   Chemia stosowana,

1.   Literatura specjalistyczna i branżowa

Forma zaliczenia wykładów Egzamin

-zaliczenie na podstawie opracowania na zadany temat napisanego i dostarczonego w formie wydruku i na nośniku dopuszcza do egzaminu - egzamin praktyczny przy komputerze

Forma zaliczenia Ćwiczeń

- zaliczenie trzech kolloquiów sprawdzających oraz kolloquim zaliczeniowego -
na ocenę oddanie opracowanych tematów prac domowych

dr inż.H.P.Janecki