.

Rok .1    Semestr .2   Wspomaganie Komputerowe w chemii  
Ćwiczenia Laboratoryjne

  
Uwaga !
     Każdy student roku...... ,,,,,,,,,, jest zobowiązany do opracowania Wszystkich Ćwiczeń i rozliczenia się z ich wykonania z Wykładowcą (oddajemy wszystkie wykonane ćwiczenia  patrz ->

Porządek na dysku 0 strona internetowa        1

Związki heterocykliczne w przyrodzie    3        

5 przypomnienie

Organika w edytorze, PowerPoincie i Arkuszu Kalkulacyjnym ,,,,,,,    .........    8    9    

szkice wykonane w szkicowniku 2     4   10    11   12    13    14    15    16     na  nośniku
 Osobiście będę sprawdzał samodzielność wykonania ćwiczeń     do terminu oddania wszystkich prac???

!!!!!

  Życzę powodzenie oczekuję na zapytania dr inż. H.P.  Janecki 

poprawiono dnia 17-03-01 17:22:36