Rok 1   Semestr 2. Wspomaganie Komputerowe w chemii  Wykład

NOWY PROGRAM Rok III Semestr VI Wspomaganie Komputerowe w chemii  Wykład

  
Uwaga !
     Każdy student jest zobowiązany do opracowania Monografii - eseju na zadany temat. 
Monografia musi być opracowana na bazie najnowszych źródeł literaturowych.
Opracowaną monografię należy zapisać  na nośniku w edytorze pisma, wydrukować i spakować w koszulkę foliową.  Starostowie grup zbiorą wszystkie prace, umieszczą je w segregatorze (według wskazówek prowadzącego) starostowie oddadzą segregator prowadzącemu  na wykładzie (każda grupa laboratoryjna przygotowuje osobny segregator), najpóźniej w dniu  * . ****   W sali wykładowej -  .......

!!!!!  :-)

Każda grupa Laboratoryjna przygotowuje swój podpisany segregator.  Wyniki zaliczeń ogłoszone zostaną po sprawdzeniu prac,  prawdopodobnie 4 czerwca....po ogłoszeniu wyników wyznaczę termin egzaminu zerowego oraz terminy egzaminów
Spis Treści

1.    Wstęp
2.    Definicje
3.   
Stan wiedzy 
       
(według literatury, przypisy literaturowe należy wstawić jako przypisy końcowe)
4.    Obszary zastosowań
5.    Podsumowanie
6.    Wnioski

Formaty: Style jak w załączonym szablonie  Szablon dostępnym też w wersji spakowanej Pakunek

 należy przestrzegać ustawień z formatu  Pakunek, lub szablon zapisać u siebie na nośniku: 

Prawy przycisk myszy

 zapisz jako 

W szablonie można pisać pracę, następnie zapisać w pliku nazwisko (bez polskich znaków) w formacie *.doc

 Dodatkowo należy opracować poster  z wykorzystaniem 1 stronicowego dokumentu w Powerpoincie; na temat zgodny z tematem Monografii (za ilustracje, wykresy, szkice dodatkowy bonus).

   Wszystkie ilustracje wykonać w szkicowniku  

  Życzę powodzenie oczekuję na zapytania dr inż. H. P.  Janecki 

poprawiono dnia 17-03-01 17:18:49