Każdy student przerabiający modelowanie procesów technologicznych

dla nabycia wprawy układa arkusz kalkulacyjny do sporządzenia bilansu wytwórni SO3 z SO2
SO2 utleniany jest powietrzem

W BILANSIE uwzględnić średni skład powietrza

Należy otrzymać 100 ton SO3