Dr inż. Hieronim Piotr Janecki    Politechnika Radomska  WMTiW 
Budowa Modernizacja

Umowa rozpoczynająca inwestycje w Zakładzie Azotowym POLICE
"POLICE" zakontraktowały za ponad 23 mln zł maszyny i osprzęt dla inwestycji na instalacji amoniaku. Dostawcą będzie amerykański Dresser Rand, z którym w piątek (24.02.06) Spółka podpisała umowę. W ten sposób polickie zakłady uruchamiają inwestycję w zakładzie azotowym, na którą 10 lutego zgodę wyraziło Walne Zgromadzenie.

Sprawdź na stronie Holgera Schickora schemat wytwarzania Amoniaku przedstawiony tam w flashu

Jeżeli zaobserwujesz brak danych sprawdź w podręcznikach do technologii i Encyklopediach przykład
Paramatry: 
ciśnienie 		-
temperatura 		-
katalizator		-
Reakcja: przemiana CH4 + H2O  ----> CO + 3H2 DH = +205 kJ/Mol
			CO + H2O---> CO2 + H2			|  N2+ H2  -----> NH3
		powietrze (O2; N2.)					|
Cel: otrzymywanie amoniaku ilość 100 Mg/dobę
Szacunki pozostawiam Państwu
patrz:
1 -   http://www.cdm.net.pl/cdmhome/getdoc?name=/emisja_akcji/ZAPulawy_rozdz4.pdf 
2 - http://www.sm.fki.pl/Krzysiu/Noblisci/noblisci.htm 
3 - http://www.ins.pulawy.pl/pdf/PS3.pdf 
4 - http://www.pg.gda.pl/chem/Dydaktyka/Fizyczna/ZPiKP_007.PDF 
5- http://static.panoramio.com/photos/original/2951520.jpg 
6- http://static.panoramio.com/photos/original/1144347.jpg 
7- Panorama http://static.panoramio.com/photos/original/799335.jpg 
Opracuj w Arkuszu kalkulacyjnym model kombinatu i zapisz pod nazwą nazwisko_amoniak1.xls w miejsce nazwisko 
wpisz małymi literami swoje nazwisko (bez polskich liter). Prezentacyjny model opracuj w programie Powerpoint
 lub w jego odpowiedniku w OpenOffice
2012-03-05 14:43:52 +0100