Dr inż. Hieronim Piotr Janecki    Politechnika Radomska  WMTiW
Budowę Kombinatu Hydrierwerke Pölitz rozpoczęto w roku 1939. Plan do modelowania był prosty jak korkociąg:
Surowiec: Mielony węgiel kamienny 
Paramatry: 
ciśnienie 360 *10^3 hektopaskali
temperatura 743 K 
Reakcja: przemiana do mieszanki węglowodorów.
Cel: otrzymywanie benzyny
Szacowano, że na 1 Mg benzyny należy poddać przemianie 7 Mg węgla
Około 71% czyli 5 Mg  węgla z tego wsadu zużywano jako źródło energii cieplnej oraz do otrzymywania pary.
Kombinat zaplanowano na powierzchni 15  000 m2.
Planowana wydajność 2 800 Mg benzyny lotniczej/dobę
Załoga 27 000 osób
W roku 1945 roku technologię tą "odkryli"i sowieci i wywieźli ją do siebie. Z drugiej strony USA ewakuowało naukowców   wytwarzając benzynę syntetyczną
do roku 1948 x[The Louisiana operation began about 1946 using captured German technology. Located along the Mississippi river, 
this plant was producing gasoline in commercial quantities by 1948]. Energy Policy in America since 1945, http://energy.gov/fe/about-us 
patrz: źródło  Robert Paszkiewicz;  Fabryka; Odrobina historii;  z Lotu ptaka
Opracuj w Arkuszu kalkulacyjnym model kombinatu i zapisz pod nazwą nazwisko1.xls w miejsce nazwisko 
wpisz małymi literami swoje nazwisko (bez polskich liter)
inne pomocne opracowania patrz strona 4 (18)  patrz także
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropsch-Synthese oraz https://de.wikipedia.org/wiki/Kohleverfl%C3%BCssigung
2016-10-06 20:12:40 +0200