Dr inż. Hieronim Piotr Janecki    Uniwersyt Technologiczno Humanistyczny  WMTiW  
 Adres@napisz- wycinając (wytnijto z adresu!!!!)

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii

Modelowanie Procesów Technologicznych  WMTiW SUM rok -1, sem -1 -- prowadzący Dr inż. Hieronim Piotr Janecki--------------

PREREKWIZYTY - Wymagania wstępne
Student (Inżynier) ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych. Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie technologii chemicznej. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi koniecznymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i SAMODZIELNIE przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej. Aby powtórzyć sobie niezbędne wiadomości z zakresu Technologii Chemicznej proszę przejrzeć Podręczniki do Technologii Chemicznej, starą stronę oraz materiały dostępne w sieci, Wytyczne dla branży BAT oraz  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_chemiczny_w_Polsce . Można to  zrobić pytając w przeglądarce o  zagadnienie związane z produkcją wielkotonażową  lub penetrując zasoby na stronie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. ------------------------------------------------------------------------------Ciekawostki - rynek Chemiczny

Lista 500 Zakładów w Polsce; Przemysł chemiczny w Polsce; Lista 500 Zakładów chemicznych w Polsce;
Sektor Chemiczny w Polsce; Przemysł Chemiczny - Mapa; stara Mapa;
Ścieżki rozwoju Przemysłu Chemicznego na tle Europy; Rozwój Przemysłu Chemicznego w Polsce;
Nowa fabryka sody w Turcji na bazie trony; źródło  - Chemia i Business;
Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy
Raport GUS 2015.

--------------------------------------------------------------------Ciekawostki - rynek Chemiczny

https://www.youtube.com/watch?v=_nIQzeFMQJU

przykładowy bilans ,   bilans1 oraz bilans 2    link do starej strony 

Pomysł 1. dla chętnych studentów pragnących zdobyć dodatkowe punkty  porada1

Pomysł  2.  dla chętnych studentów pragnących zdobyć dodatkowe punkty 

Pomysł  3.   dla chętnych studentów pragnących zdobyć dodatkowe punkty 

Norma branżowa z symbolami aparatury aparatura; aparatura spakowana templaty Szkicownika Chemsketch w sieci

slajdy do dyskusji na W1; W2; W3 Wiadomość z Ostatniej chwili czyli Kolejny sposób otrzymania saletry :-)  tym razem sodowej lub potasowej, ale można wszak i amonową w ten sposób cierpliwie pozyskać  :-)

Materiały do wykładów zebrałem w książce:  Modelowanie procesów Technologicznych ISBN 978-83-7351-428-7, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej w Radomiu 2011r. Wykłady według materiału z książki:  Modelowanie Procesów Technologicznych Wydawnictwo Pol. Radomskiej 2011, ISBN 978-83-7351-428-7. Opracowanie dotyczące Urotropiny DO KOŃCA MIESIĄCA GRUDNIA. Część materiałów zamieściłem  w książce!!!) /// W DNIU 24.11.2017 ZROBIMY TEST- WYNIKI -  slajdy do dyskusji W5; arkusz do spalania Test1
Tak jak pokazałem na wykładzie należy wykonać:

1- urotropina wzór (w szkicowniku)
1- równanie syntezy urotropiny (w szkicowniku).
3- schemat ideowy syntezy urotropiny w szkicowniku.
4- schemat laboratoryjny syntezy urotropiny w szkicowniku.
5- schemat technologiczny syntezy urotropiny w szkicowniku.
 6- schemat syntezy urotropiny z obliczeniami i wykresem Sankeya dla surowców WODA AMONIAKALNA ORAZ FORMALINA w arkuszu. Proszę wyszukać w literaturze jakie to są stężenia. UWAGA ....... SZANOWNI PANSTO Proszę czytać ze zrozumieniem..... Schematy należy wykonać w szkicowniku.... a Arkusz ma liczyć bilans syntezy urotropiny z wody amoniakalnej oraz formaliny,,,,,,,zobaczcie jak tutaj podpowiadam. [kuda, że gonisz ty swai kani] [i gonisz ty]

WIADOMOŚĆ z ostatniej chwil!!! Nasz Wydział zaszczycili swą obecnością (oraz cennymi radami) przedstawiciele PAKA, z przewodniczącym Profesorem Janem Ogonowskim moim Guru od ETBE  i ETERÓW, ABSOLWENTA Mojego Wydziału Rocznik 1969.  My skończyliśmy w 1974  :-). Przy okazji kontroli Komisji PAKA  przedstawiłem przykładowe sposoby zaliczania oraz historię wybranych konsultacji.

 Sprawdzian wiadomość w postaci testu wyboru (a,b,c) przeprowadzony będzie ....... 24 listopada (materiał od strony 47  do 96 książki).  PILNE!!!! Osoby studiujące w trybie indywidualnym proszone są o  przyjście na sprawdzian w dniu 24.11.2018 oraz w dniu 12.01.2018.
W razie niepowodzenia, choroby, niedyspozycji innego kataklizmu* (właściwe wybrać) Możliwy jest - Ostateczny sprawdzian w postaci testu wyboru (a,b,c),który  przeprowadzony będzie po przedostatnim wykładzie -  w dniu 19 stycznia 2018r. Uuff poszły konie po betonie.... jestem dumny z Państwa napisaliście nieźle najniższa ocena 4,5 - (fiu fiu  - ćwirknął ćwirek). Oto wyniki testu. Ewentualne dogrywki na 
ostatnim wykładzie (materiał od strony 96 do strony 193 książki).  No to Prosit https://www.youtube.com/watch?v=yoJqP388sZA

12.01.2018 - Wyniki testu Nr 2

Na stronie Historia Informatyki - Ciekawe opracowanie - przemysł chemiczny stan i perspektywy rozwoju !!!!! Liszt by się ucieszył?

Ćwiczenia Projektowe:

1- Zaczynamy od zestawienia równań stechiometrycznych opisujących proces wytwarzania NH4NO3 na bazie publikacji profesora Ludomira Tokarzewskiego oraz Dr Aldony Kwiatek:...

surowce główne: N2, O2, H2O surowce pomocnicze: CaCO3, CaO, C;

produkt główny  NH4NO3, produkty uboczne CaCO3,  H2O, C, CO

2- Opracowujemy schemat ideowy

3- Opracowujemy strumieniowy - masowy wykres Sankeya. Sankey1; Sankey2; Sankey3; or Sankey4; Sankey5; Sankey6 How to draw Sankey diagrams; Wybór metody zależy od Państwa.... strumienie jak widać sporządzane są na podstawie tabeli i wyartykułowane na wykresie.

Poprawnie sporządzony arkusz do wytwarzania saletry wyślij na adres piotr.janeckiwytnijto@uthrad.pl  oczywiście bez wstawki antyspamowej wytnijto do dnia 15  grudnia. Jak sporządzić arkusz krótki przewodnik.  Do Urotropiny do końca roku kalendarzowego  (patrz wyżej).

Po odbiorze opracowania syntezy NH4NO3 oraz urotropiny każdy student otrzyma swój własny temat, który opracuje zgodnie z przykładami zamieszczonymi w (książce " Modelowanie procesów technologicznych" patrz strona 144 - 169) oraz zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od prowadzącego.

Przekazanie tematów dla studiów dziennych. (- po oddaniu CV, listu intencyjnego oraz poprawnie obliczonego arkusza do wytwarzania saletry amonowej:-))) oraz modelu wytwarzania urotropiny.

Ad.6 Szanowni Państwo !!!! Dla poszerzenia wiadomości proszę o przeszukanie zasobów składnia pytania: "the manufacture od sulfuric acid and superphosphate", oraz "process system steady - state modeling and design" jak również "gazy_weglowe_w_przemyśle" zgodnie z obietnicą zamieszczam poniżej linki do materiałow:

przemysl chemiczny        mrówczan sodu        bezwodnik ftalowy schemat flowsheeting        kwas salicylowy        bilans cieplny aparatu do konwesji           schemat do kwasu salicylowego                schemat ideowy sześciochlorocykloheksan uwaga na zmyłkę przy zobojętnianiu!!          schemat ideowy nitrowania benzenu

życzę owocnej pracy nad arkuszem do wytwarzania saletry amonowej   ostateczny termin oddania arkusza i CV wraz z listem motywacyjnym -16.12.2017!!!!!

Wiadomość z ostatniej chwili ....

Szanowni Państwo Dostałem Meilem takie pytanie: A móglby mi Pan wyjaśnić dokładniej jak ma wyglądać ten projekt i co ma sie w nim zawierać? Czy mam zapisac reakcje tak jak w zadaniu 1 czy cos jeszcze ma tam byc?  Otrzymywanie kwasu tereftalowego przez utlenienie p-ksylenu powietrzem; 

kierując sie wzorcami ze skryptu, Modelowanie procesów technologicznych; 

jest tam opisanych kilka projektów wykonanych przez studentów; strony 148 - 169; proszę;
1. zapisać reakcje utleniania p-ksylenu (CH3)2(C6H4) +O2 i zbilansować ją; podobnie jak to robiliśmy dla saletry; należy pamiętać o tym, ze przy 100 %wydajności należy zastosować co najmniej pięciokrotny nadmiar objętościowy powietrza w porównaniu z danymi teoretycznymi;  masowo tak jak zwracałem uwagę na wykładzie, proszę przekalkulować jak to będzie w stosunkach masowych, jeżeli objętościowo to wypada ok.21 do 78 na sto objętości;
 2. dotrzeć do literatury fachowej, która zaleciłem.
3. sprawdzić wydajność; wprowadzić krótki opis:; patrz strona 56 skryptu;
 i powoli wyrzeźbić z tego diamencik; powodzenia;
Dr inż. H. P. Janecki;

UWAGA!!! w skrypcie na 165 stronie wkradł się błąd  - prawidłowy schemat wytwarzania metanolu zamieściłem w pliku edytora karbonylowanie  - jestem na bieżąco "on line" w razie problemów proszę pisać meile

Dr inż. H. P. Janecki;

Wyniki sprawdzianu  I  z dnia 24 listopada 2017  wysłałem na adres Grupy
ocenianie    
Your Total Points / Total Possible Points x 100% = % Grade    
   grade

skala ocen

90% or above A 5
80%-89.9% B 4,5
70%-79.9% C 4
60%-69.9%  D 3,5
< 59.9% F 3
-----------------------------
podaję link do sjadówW7  do dyskusji z dnia 01.12.2017; do arkusza 1 do arkusza 2; zastanówcie się proszę nad tym 3,76N2 i 3,73N2; Odpowiadam na pytanie co łączy Synthos i Echo Inwestent :-). Opowiadałem Państwu na wykładzie o stosowaniu rozwiązań technicznych, kolejnych operacjach jednostkowych towarzyszących    procesom jednostkowym... proszę spojrzeć na animację wytwórni mocznika jak i dlaczego wprowadzane są do modelu różne rozwiązania na przykład chłodnia kominowa; podaję również link do slajdówW8 do czekającej nas dyskusji nad siłą napędową reakcji.  Co się dziś dzieje w Wizowie//Łące//Wisau...od 1948 H2SO4 ....  do 1945 Huta miedzi;  Wizów -Wiesau.  a propo's H2SO4 i BAT, także na YouTube; znalezione po wpisaniu H2SO4 flowsheet.  ---- w przyszły czwartek  7.12.2017  oraz piątek 8.12.2017 ......mam badania w związku z powyższym zapraszam w czwartek 14.12. prosząc o wyrozumiałość (lajf bywa brutal and ful of zasadzkas).

 Na wykładzie   opowiemy o technikach "BAT" B est A vailable Techniues - w tym miejscu podaję namiar na opisy "BAT" na stronach.... PIPC wybrany jako jeden z wielu linków,  które pojawiły się po "wstukaniu" w okno wyszukiwań google pytania. BAT wielkotonażowe

Szanowni Państwo.....Looknijcie proszę na The Day After   365   oraz  The Day After 366

Szanowni Państwo czas nas goni.
Przy opracowaniu tematu należy uwzględnić (wypełnić) poniższe punkty.
Modelowanie treść				
I. Koncepcja chemiczna					
I.1. Ogólna charakterystyka i zapotrzebowanie wyrobu					
I.2. Światowe kierunki sposobów wytwarzania i rozwiązań technicznych					
I.3. Charakterystyka proponowanej metody					
I.4. Charakterystyka surowców					
I.5. Charakterystyka produktu głównego i ubocznych					
I.6. Charakterystyka odpadów i ścieków z omówieniem możliwości ich utylizacji, magazynowania lub neutralizacji					
II. Koncepcja technologiczna					
II.1. Schemat ideowy   NARYSOWAĆ SCHEMAT IDEOWY 					
II.2. Indywidualne parametry poszczególnych procesów i operacji jednostkowych					
II.3. Bilans materiałowy OPRACOWAĆ BILANS MATERIAŁOWY W ARKUSZU KALKULACYJNYM					
II.4. Bilans energetyczny	OPRACOWAĆ W ARKUSZU KALKULACYJNYM				
II.5. Opis procesu technologicznego					
II.6. Schemat technologiczny	WYKONAĆ W SZKICOWNIKU				
II.7. Materiały konstrukcyjne i ochrona przed korozją					
II.8. Zestawienie aparatów i urządzeń					
II.9. Harmonogram pracy aparatów					
II.10. Kontrola produkcji					
II.11. Zapotrzebowanie siły roboczej					
II.12. Zagadnienia higieny i bezpieczeństwa pracy					
II.13. Ocena oddziaływania na środowisko					
III. Opracowanie wstępnego uzasadnienia ekonomicznego					
IV. Literatura					

Jak już mamy plan; przeglądamy  dostępną literaturę np:

Atlas schematów technologicznych Kulickiego
Kalendarz Chemiczmy
Encyklopedie     Technologii; np. KIrk Othmer
Engineers Guide: 
http://enggyd.blogspot.com/p/designing.html


Pozdrawiam i trzymam kciuki 

 Szanowni Państwo-- Proszę pisać na temat, wody będziemy mieli pod dostatkiem wraz ze świeżo spadłym Śniegiem. Schemat Ideowy oraz schemat aparaturowy proszę rysować za pomocą  Szkicownika. Elementy do wykonania schematów ideowych zgodne z zaleceniem z wykładów zamieszczone są na stronie. Norma branżowa z symbolami aparatury aparatura; aparatura spakowana templaty Szkicownika Chemsketch w sieci. Proszę nie kopiować treści  z Internetu oraz materiałów otrzymanych od prowadzącego na zasadzie (Ctr+C -> Ctr+V) !!!!!

CQ CQ CQ

...All the best ...and now we are waiting for July Morning........

You must believe - You are the Soldiers of Fortune    ____________________

polecam strony police> oraz police1

dla tych, którzy nie byli na  wykładzie, gdy dyskutowaliśmy problemy Poli-czne;-((     Hydrierwerke Poelitz

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii;

Zajrzyjcie proszę na The Day After  384

Po ukończeniu kursu student powinien:
• mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat zasad i metod modelowania procesów technologicznych,
• potrafić wskazać parametry procesu istotne dla tworzonego modelu i dostrzegać przyczyny występowania różnic pomiędzy procesami rzeczywistymi a ich opisem modelowym,
• swobodnie operować pojęciem szybkości procesu w odniesieniu do podstawowych parametrów procesowych,
• potrafić SAMODZIELNIE pozyskiwać (ze źródeł literaturowych i internetowych) oraz SAMODZIELNIE  przetwarzać dane potrzebne do tworzonego modelu.

Zajrzyjcie proszę również na Day After

Jak to Było? The Day After 393
Jak to zrobić  gdzie to znajdę?? The Day After 394
na tropach związków The Day After 395
Urotropina  The Day After    407

I jeszcze taki coś

Stopnie Fahrenheita można przeliczyć na stopnie Celsjusza za pomocą wzoru C = 5/9 (F - 32), gdzie C oznacza temperaturę w stopniach Celsjusza,
 a F - Fahrenheita. Ilu stopniom Celsjusza odpowiada 14 stopni Fahrenheita? 
  temperatura   temperatura  
  Fahrenheita   oC  
  0   -17,8  
  10   -12,2  
  20   -6,7  
  30   -1,1  
  40   4,4  
  50   10,0  
  60   15,6  
  70   21,1  
  80   26,7  
  90   32,2  
  100   37,8  
  150   65,6  
  160   71,1  
  165   73,9  
  170   76,7  
  175   79,4  
  200   93,3  
         

Jeżeli chcecie poeksperymentować gotowy arkusz jest tutaj

Tutaj link do: Modern Technology of Industrial ChemicalsTechnology of Propylene Oxide; Propylene Oxide from Chlorchydrin Simulation of Manufacturing process of Nitrobenzene; Formaldehyde from Methanol Process

Kwas Siarkowy;

Między Świętami a Nowym Rokiem Kolęda dla nieobecnych

*źródło https://www.facebook.com/pages/Biotechnologiapl/202757439738869?fref=photo

 [http://uniwersytetradom.pl/files/R-10-2016.pdf ].

Jedyne co mam to złudzenie,  że mogę mieć zaliczenie.... miałem trochę wiedzy... upili mnie koledzy

 

slajdy do dyskusji 7
slajdy do dyskusji 8
slajdy do dyskusji 9

 slajdy do dyskusji 10

Tuż  po zaliczeni przedmiotu wideosesja ....uwalniamy muzykę..... nieśmiała Usia patrzy na Marka.....What to do ..

Natomiast od 18 lutego 201do pracy rodacy  i pełny odlot

 Opracowanie strony M. Janecka, H. P. Janecki  poprawione    

12.12.2017 21:22

 

O.K. załączam fajny reaktor Obraz może zawierać: na zewnątrzod Barbary Doros https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2287220614934486&set=p.2287220614934486&type=3&theater

Z ostatniej Chwili - polecam Książeczkę Ryszarda Gayera  Rozruch Zakładów Przemysłowych