Laboratorium Wspomagania Komputerowego w Chemii.

Tematyka ćwiczeń Laboratoryjnych

 Zajęcia  wstępne:

Ø             Omówienie zasad  i organizacji pracy w pracowniach nr 252 i 251,

Ø             Zapoznanie się z regulaminem pracowni i przepisami BHP,

Ø             Omówienie tematyki zajęć i sposobu jej realizacji,

Ø             Omówienie sposobu zaliczania zajęć w ramach Lab. Wspomagania Komp. w Chemii,

Ø             Zapoznanie się z zasadami pracy z komputerem w sieci, z oprogramowaniem i zasobami dyskowymi,

Ø             Formatowanie dyskietek, zakładanie katalogów. Inwentaryzacja danych

Należy:  przychodzić na zajęcia z własną dyskietką, przestrzegać regulaminu, zapoznać się z treściami podstawowych terminów środowiska Windows – mat. w instrukcji na stanowisku, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska. Zabraniam "śmiecenia" na pulpicie oraz na dysku

 Zajęcia 2.:

Ø             Zasady korzystania z edytorów tekstów,

Ø             Zapoznanie się z poleceniami z menu od „Plik” do „Okno”,

Ø             Formatowanie tekstu i dokumentu,

Ø             Korzystanie z zasobów dyskowych i baz danych (kopiowanie, wycinanie, przenoszenie, wklejanie),

Ø             Praca z wieloma dokumentami. Inwentaryzacja danych

Należy:  zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z edytorem tekstu – mat. w instrukcji na stanowisku pracy, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska. materiały na stronie

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia.

 Zajęcia 3.: Sprawdzające

Ø             Praca ze szkicownikiem  i edytorami tekstu

Ø            Tworzenie raportu na podstawie materiałów zebranych w bibliotece

Ø             Tabelaryzacja danych.

Należy: zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z edytorem tekstu – mat. w instrukcji na stanowisku, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska.

Zadania do wykonania : w pliku  należy wyszukać oraz  zebrać dane w bibliotece.

 

Zajęcia 4.:

Ø             Rysowanie wzorów i równań reakcji chemicznych w sposób schematyczny, jonowy i elektronowy,

Ø             Szkicowanie struktur przestrzennych,

Ø             Modelowanie cząsteczek. Należy: zapoznać się z podstawowymi zasadami posługiwania się szkicownikiem ISIS – mat. w instrukcji na stanowisku, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska.

 Zadania do wykonania : zebranie i przygotowanie danych do szkiców w ISIS/Draw  każdy do swojego tematu monografii  
   
                                    przymiarka do monografii

 Zajęcia 5.: 

Ø            Opracowanie  strony domowej

Zadania do wykonania : przygotowanie danych na podstawie lektury czasopism PC Kurier  CHIP  ENTER 

 Zajęcia 6.: Sprawdzające

Ø             Zasady korzystania z arkusza kalkulacyjnego programu Excel,

Ø             Zapoznanie się z poleceniami z menu od „Plik” do „Okno”,

Ø             Formatowanie arkusza kalkulacyjnego,

Ø             Tworzenie równań – wzory i funkcje,

Należy: zapoznać się z podstawowymi zasadami posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym – mat. w instrukcji na stanowisku, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska.

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia.

 Zajęcia 7.:

Ø             Tworzenie baz danych w arkuszu kalkulacyjnym – praca z wieloma dokumentami,

Ø             Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy eksperymentalnej chemika,

Ø             Sporządzanie zestawień – wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

Należy: zapoznać się z podstawowymi zasadami posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym – mat. w instrukcji na stanowisku, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska.

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia.

 Zajęcia 8.: 

Ø             Zasady korzystania z programów graficznych,

Ø             Zapoznanie się z poleceniami z menu od „Plik” do „Okno” programu Corel Draw,

Ø             Korzystanie z narzędzi na belce narzędziowej programu Corel Draw;

Ø             Korzystanie z ikon funkcyjnych w programie Corel Draw,

Ø             Rysowanie podstawowych elementów graficznych,

Należy: zapoznać się z podstawowymi zasadami posługiwania się programem graficznym Corel Draw – mat. w instrukcji na stanowisku, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska.

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia.

 Zajęcia 9.: 

Ø             Rysowanie schematów i połączeń aparatury chemicznej w programie Corel Draw,

Ø             Modelowanie kształtów w programie Corel Draw,

Ø             Wstawianie tekstu i opisów schematów w programie Corel Draw.

Należy: zapoznać się z podstawowymi zasadami posługiwania się programem graficznym Corel Draw – mat. w instrukcji na stanowisku, skrypt „Komputerowe Wspomaganie W Chemii” – H.P. Janecki, Politechnika Radomska.

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia.

Zajęcia 10.: 

Ø             sprawdzian

 

Zajęcia 11.: 

Ø             Zastosowanie dostępnych programów (Word, Excel, ISIS, Corel Draw)                    w rozwiązywaniu zadań i problemów w chemii.

Do rozwiązywania  zadań wymagana jest wiedza z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, organicznej, analizy instrumentalnej, podstaw technologii chemicznej i inżynierii chemicznej.

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia.

 Zajęcia 12.: 

Ø             Opracowanie i wykonanie projektu technologicznego techniką komputerową             z wykorzystaniem dostępnych programów,

Ø             Praca z wieloma dokumentami

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia z podziałem tematycznym.

 Zajęcia 13.: 

Ø             Opracowanie i wykonanie projektu stanowiska badawczego techniką komputerową  z wykorzystaniem dostępnych programów,

Ø             Praca z wieloma dokumentami

Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia z podziałem tematycznym.

 Zajęcia 14.: 

Ø             Zasady korzystania z baz danych World Wide Web (WWW)

 Zadania do wykonania : w instrukcji lub u prowadzącego zajęcia z podziałem tematycznym.

 Zajęcia 15.:

Ø             Zaliczenie zajęć z Laboratorium Wspomagania Komputerowego w Chemii.

 Literatura:

 H. P. Janecki:  „Komputerowe wspomaganie w chemii” Skrypt Nr 21 Politechnika Radomska 1998
 Praca zbiorowa:  „Encyklopedia Techniki Chemia”
Praca zbiorowa:  „Poradnik Fizykochemiczny”
M. Sienko, R. Plane: „Chemia podstawy i zastosowania”
Rocznik statystyczny GUS
Czasopisma:
Przemysł Chemiczny
Chemik
CHIP; ENTER; WWW Magazyn.
Znajomość Mapy strony Prowadzącego Wykłady