Uwaga Studenci IV Roku wszystkie specjalności Technologii Chemicznej:.......... :Ćw.-6 -7; ******** Ruszamy z programem Power Point. {*** wykład na temat: " Power Point dla Chemika".  
Od dnia ............... prowadzę ćwiczenia instruktażowe  Tematyka Tygodnia: "Prezentuj Swoje umiejętności obsługi i zastosowania programu Power Point oraz ISIS/Draw": 
Znajdź w Książce: J.D. Roberts, M.C. Caseiro "Chemia Organiczna"PWN W-wa 1969 Rozdział reakcje węglowodorów aromatycznych, zapamiętaj dział 22-4 Elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Przygotuj w programie PowerPoint {wykorzystując do ilustracji szkicownik ISIS/Draw} pokaz pod tytułem" Elektrofilowe Podstawienie w Węglowodorach Aromatycznych. 
TRZYMAM KCIUKI

07-03-01 11:24:37

Wchodząc do laboratorium studenci przedstawiają plan pracy  prowadzącemu!!!
J
est to warunek do dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia!!!.

2016-02-22 16:03