Uwaga Studenci........... wszystkie specjalności   SPRAWDZIAN z: Ćw 1-3; Na sprawdzian wchodzą połówki grup na 60 minut!!!!
Od dnia ........ prowadzę ćwiczenia sprawdzające Tematyka Tygodnia Prezentuj Swoje umiejętności
obsługi i zastosowania programu ISIS/Draw: 
Znajdź w Książce: Przemysław Mastalerz: "Chemia Organiczna"  Wydawnictwo Chemiczne Wrocław 2000 Rozdział Aldehydy i ketony w przyrodzie zapamiętaj struktury przedstawionych tam związków oraz ich nazwy i obszary zastosowań (występowanie). 
Znajdź w Książce: Wiesław Malinka: "Zarys Chemii Kosmetycznej Volumed Wrocław1999 ISBN 83-87804-05-3 Ryc.9, Ryc 10, Ryc. 83, Ryc. 93, Ryc. 335, Ryc. 343 zapamiętaj struktury przedstawionych tam związków oraz ich nazwy i obszary zastosowań (występowanie). Na zajęciach w ramach laboratorium Odwzoruj związki w szkicowniku Chemicznym ISIS/Draw oprócz opisów zapamiętanych z książki wstaw na szkicu nazwy IUPAC proponowane przez program Autonom. Czas sprawdzianu 60 minut.

TRZYMAM KCIUKI

06-04-27 12:45:28

Wchodząc do laboratorium studenci podają adresy swoich stron  prowadzącemu!!!

2016-02-22 16:03:15