Uwaga Studenci  ...... wszystkie specjalności 

Ćw 1-3; 

Od dnia .........prowadzę ćwiczenia sprawdzające 

Tematyka Tygodnia Prezentuj Swoje umiejętności
obsługi i zastosowania programu ISIS/Draw:

Znajdź w Książce: Przemysław Mastalerz: "Chemia Organiczna" 
Wydawnictwo Chemiczne Wrocław 2000 Rozdział : "Związki heterocykliczne w przyrodzie"  {strona 548 par 19.7} zapamiętaj struktury przedstawionych tam związków oraz ich nazwy i obszary zastosowań (występowanie).

Na zajęciach w ramach laboratorium Odwzoruj związki w szkicowniku Chemicznym ISIS/Draw oprócz opisów zapamiętanych z książki wstaw na szkicu nazwy IUPAC proponowane przez program Autonom.

Opracuj krótki referat zapisz go jako heterocykle.rtf   Dodatkowo opracuj pokaz slajdów w PowerPoincie i zapisz go pod nazwą heterocykle.ppt

Czas sprawdzianu 60 minut.

Ćw 4-5; 

 ....................... strony Domowej  od pierwszego Tygodnia skanujemy swoje zdjęcie opracowujemy układ strony. Ustalamy zakres "linków" inny tematycznie dla każdej grupy. W drugim tygodniu dopracowujemy stronę i publikujemy ją w sieci.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE  http://janecki.pr.radom.pl/ 

2016-02-22 16:01:06