Politechnika Radomska WM i TO ul. Chrobrego 27    26 - 600 RADOM 
 Katedra Technologii i Materiałoznawstwa
 Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium

Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
The  Day   After No  224   wydanie  kompletnie  nieplanowane

 Wrzesień 2006 Październik 2006 w Radomiu

Izomery

tamże:

2) izomeria strukturalna spowodowana różną kolejnością łączenia się atomów lub podstawników albo występowaniem różnych wiązań między nimi. A) izomeria położeniowa wynika z odmiennej pozycji wyróżnionego wiązania w cząsteczkach izomerów. Przykład: buten-1 i buten-2. B) izomeria łańcuchowa, spowodowana występowaniem cząsteczek w formie łańcuchów prostych i rozgałęzionych. Przykład: n-pentan i 2-metylobutan. 

Przyjmuje się następujące liczby izomerów

L atomów węgla L izomerów
4 2
5 3
6 5
7 9
8 18
9 35
10 75
12 355
15 4,347
20 366,319

Możliwe Izomery C8H18

Wzory zostały narysowane z wykorzystaniem bezpłatnego do celów domowych i akademickich szkicownika ISIS/Draw 2.4 z Automatycznym generatorem nazw Autonom

L.p. Wzór ogólny bez atomów wodoru AUTONOM Nazwa

1

oktan

2

4-metyloheptan

3

3-metyloheptan

4

2-metyloheptan

5

2,2-dimetyloheksan

6

3,3-dimetyloheksan

7

3,4-dimetyloheksan

8

2,3-dimetyloheksan

9

2,4-dimetyloheksan
10

2,5-dimetyloheksan
11

3-etyloheksan
12

2,3,4-trimetylopentan
13

2,2,3-trimetylopentan
14

trimetylopentan

233 2,3,3-trimetylopentan
15

2,2,4-trimetylopentan
16

3-etylo-2-metylopentan
17

3-etylo-3-metylopentan
18

2,2,3,3-tetrametylobutan

jak widać

miejsce-ilepodstawniknazwa

 

Ilustracja do dyskusji w czasie lekcji z Rafałem:

miejsce3,5,6,9,11,13,15,17,19,21,23,25-dodekametyl-heptacosan

zatem 12- nie dideka- lecz dodeka-

ciekawe zestawienie lI=f(n)  w arkuszu