Matematyczny sposób bilansowania równania red-ox  zadanie 10.14 przykład d)**                
Symbole pierwiastków, współczynniki, i ilości cząsteczek lub ewentualnie atomów wpisuję  
w oddzielnych komówrkach w końcowej kolumnie obliczam różnicę wynikajacą z bilansu  
atomów obliczonych przez arkusz   RÓŻNICA
1 As 2 S 3 + 1 H 1 N 1 O 3 + 1 H 2 O a 2 H 3 As 1 O 4 + 3 H 2 S 1 O 4 + 1 N 1 O 1  
2 As   atomów arsenu   1 a   As atomów arsenu   2 0
3 S   S   atomów siarki   a   atomów siarki S   3 0
1 atomów azotu   N   a   atomów azotu   N   1 0
4 atomów tlenu   O   a   atomów tlenu   21 17
2 atomów wodoru   H   a   atomów wodoru   36 34
  brakuje 17 atomów tlenu oraz 34 atomy wodoru dopisuję 18 przed wodą   18   RÓŻNICA
1 As 2 S 3 + 1 H 1 N 1 O 3 + 18 H 2 O a 2 H 3 As 1 O 4 + 3 H 2 S 1 O 4 + 1 N 1 O 1  
2 As   atomów arsenu   1 a   As atomów arsenu   2 0
3 S   S   atomów siarki   a   atomów siarki S   3 0
1 atomów azotu   N   a   atomów azotu   N   1 0
21 atomów tlenu   O   a   atomów tlenu   21 0
36 atomów wodoru   H   a   atomów wodoru   36 0
jeżeli różnica sumy atomów po obu stronach równania wynosi  zero - równanie zbilansowano poprawnie
10.14 g*  
atomów obliczonych przez arkusz   RÓŻNICA
1 As 1 H 3 + 1 H 1 N 1 O 3 +       a 1 H 3 As 1 O 4 + 1 H 2 O 1     + 1 N 2 O 1  
1 As   atomów arsenu   1 a   As atomów arsenu   1 0
1 atomów azotu   N   a   atomów azotu   N   2 1
3 atomów tlenu   O   a   atomów tlenu   6 3
4 atomów wodoru   H   a   atomów wodoru   5 1
Arsen OK.; brakuje Azotu 1   brakuje tlenu 3 brakuje wodoru 1       RÓŻNICA
Biorę dwie  cząsteczki kwasu                                                   1  
1 As 1 H 3 + 2 H 1 N 1 O 3 +       a 1 H 3 As 1 O 4 + 1 H 2 O 1     + 1 N 2 O 1  
1 As   atomów arsenu   1 a   As atomów arsenu   1 0
2 atomów azotu   N   a   atomów azotu   N   2 0
6 atomów tlenu   O   a   atomów tlenu   6 0
5 atomów wodoru   H   a   atomów wodoru   5 0
Alles OK. mit Bad und WC  
jeżeli różnica sumy atomów po obu stronach równania wynosi  zero - równanie zbilansowano poprawnie
wypadałoby ukryć niepotrzebne współczynniki: nadaję im kolor zgodny z kolorem w deseniu
1 As 1 H 3 + 2 H 1 N 1 O 3 +       a 1 H 3 As 1 O 4 + 1 H 2 O 1     + 1 N 2 O 1  
1 As   atomów arsenu   a   As atomów arsenu   1 0
2 atomów azotu   N   a   atomów azotu   N   2 0
6 atomów tlenu   O   a   atomów tlenu   6 0
5 atomów wodoru   H   a   atomów wodoru   5 0
Arsen Arsen(De)
 
1 As 1 H 3 + 2 H 1 N 1 O 3 +       a 1 H 3 As 1 O 3 + 1 H 2 O 1     + 2 N 1 O 1  
1 As   atomów arsenu   a   As atomów arsenu   1 0
2 atomów azotu   N   a   atomów azotu   N   2 0
6 atomów tlenu   O   a   atomów tlenu   6 0
5 atomów wodoru   H   a   atomów wodoru   5 0
 
1 As 1 H 3 + 5 H 1 N 1 O 3 +       a 1 H 3 As 1 O 4 + 1 H 2 O 1     + 5 N 1 O 2  
1 As   atomów arsenu   a   As atomów arsenu   1 0
5 atomów azotu   N   a   atomów azotu   N   5 0
15 atomów tlenu   O   a   atomów tlenu   15 0
5 atomów wodoru   H   a   atomów wodoru   5 0
Wenn Elemente in anderm als Grund-oxidationsstuffe sich befinden und Ionen bilden???  
Ladung
Nichtmenall # p < # e- Anion - Die Ladung = 8- Gruppennumer
Metalle # p > # e- Kation + Die Ladung Entspricht Gruppennummer
Nebengruppen Kation + Die Ladung Verschieden Verschiedene Oxidationsstufen