Bilingual/Multilingual - No-11/ 2006-09-14 13:21:52   Dr inż. Hieronim Piotr Janecki      @    Uber mich

 Probleme mit

Wie kann man das entscheiden oder messen?

   Quelle des Problems

Re: stęŸenie procentowe

ludzik napisaĹ?(a):
> pio wrote:
>
>> Proszę o wyjaœnienie jednostki stężenia
>> np. podaje sie że normalne stęŸenie glukozy we krwi człowieka zdrowego
>> po dwóch godzinach od zjedzenia posiłku wynosi 120mg%. Jak ta  jednostka ma się do procentowego podawania stęŸenia roztworółw
>> powiedzmy octu, wódki itp. podawanych jedynie w procentach?
>>
>> piotr olczyk
>>
>
mg% = mg/100 ml r-ru
> ocet 10% = 10 g kw. octowego/100 g octu
> wódka 50Ë = 50 ml etanolu 100% (czystego)/100 ml wódki


id
ac dalej:
120 mg glukozy w 100 ml krwi - hm...
.

 

Viel Spaß 

H. P. Janecki