Obliczyć przybliżoną wartość liczby Avogadra, wiedząc, że krystaliczny fluorek potasu ma gęstość d = 2,48 g / cm3, a odległość między sąsiadującymi jądrami w sześciennej sieci krystalicznej, zawierającej na przemian K+ i F~,       wynosi 2,67*10-8 cm
d [g*cm3] l -[cm] MKF Vmol [cm3] Vkom  [cm3] LA
2,48 2,67E-08 58,09 23,42 1,90E-23 1,23E+24
K+ F-
F- K+
komórka  
 
 
 
Quelle
Die Avogadrozahl erhält man nun durch die folgende Proportion:
Avogadrozahl     = Volumen eines Kilomols  
Zahl der Teilchen in Elementarzelle Volumen der Elementarzelle
Somit sind der Elementarzelle mit Kantenlänge 2d insgesamt 4 KF-Moleküle zuzurechnen.
NA = wurde als  eine Quotiente zwischen kMol Masse und 2* d * Vkom
abgerechnet
NA = =kMol Masse = =$B$15/$B$16
=2*d*(Vkom)^3
NA = 58,09 = 6,15E+23
9,44094E-23