noch im Bau

Program DKOS-4015-46/02
tematy  - 3N
Dział VIII. Węglowodory – 13 godzin 13
1. 74. Chemia organiczna jako chemia związków węgla.
2. 75. Metan jako przedstawiciel węglowodorów nasyconych (alkanów).
3. 76. Szereg homologiczny alkanów.
4. 77. Izomeria łańcuchowa w alkanach.
5. 78. Eten jako przedstawiciel węglowodorów nienasyconych (alkenów).
6. 79. Szereg homologiczny alkenów.
7. 80. Charakterystyka węglowodorów nienasyconych (alkinów) na przykładzie acetylenu (etynu)
8. 81. Porównanie budowy cząsteczek i właściwości alkanów, alkenów i alkinów.
9. 82. Charakterystyka węglowodorów aromatycznych na przykładzie benzenu.
10. 83. Homologi benzenu i inne węglowodory aromatyczne.
11. 84. Źródła węglowodorów w przyrodzie.
12. 85. Podsumowanie wiadomości o węglowodorach.
13. 86. Sprawdzian wiadomości i umiejętności.
Dział X. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów – 7 godzin 7
14. 99. Aminokwasy jako przykład dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów.
15. 100. Białka i ich rola w organizmie.
16. 101. Glukoza jako przykład monosacharydów (cukrów prostych).
17. 102. Sacharoza jako przykład disacharydów (dwucukrów).
18. 103. Skrobia i celuloza jako przykłady polisacharydów (wielocukrów).
19. 104. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów.
20. 105. Sprawdzian wiadomości i umiejętności.
Dział XI. Chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska – 6godzin 6
21. 106. Zagrożenia środowiska przyrodniczego.
22. 107. Zanieczyszczenia atmosfery.
23. 108. Zanieczyszczenia hydrosfery.
24. 109. Zanieczyszczenia litosfery.
25. 110. Sposoby zapobiegania skażeniom środowiska przyrodniczego.
26. 111. Odpady przemysłowe i komunalne oraz problem ich zagospodarowania.
26