The  Day  Afte No. 403 -  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 401

Autor: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;     
     wydanie kompletnie niezaplanowane- Barwniki

  Zainspirowany Artykułem w Rzeczpospolitej

www.ch.pw.edu.pl/content/download/3846/26089/file/rzeczpospolita-lech-jarosz.pdf

zamieszczam te przyczynki do rozważań nad barwnikamii roślinnymi [http://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/badania-arrasow-z-kolekcji-zamku-na-wawelu], [http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,18139832,Polscy_i_norwescy_naukowcy_badaja_cenne_wawelskie.html]  

Zacznijmy od Cwieta  http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo-r1993-t20_%28265%29/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo-r1993-t20_%28265%29-s5-118/Acta_Universitatis_Nicolai_Copernici_Nauki_Humanistyczno_Spoleczne_Zabytkoznawstwo_i_Konserwatorstwo-r1993-t20_%28265%29-s5-118.pdf

Michaił Cwiet

Urodził się w 1872 r. we Włoszech jako syn Rosjanina i Włoszki. Studiował w Genewie nauki przyrodnicze i obronił tam doktorat, po czym przyjechał do Rosji. Przez kilka lat wykładał w Petersburgu, ale w roku 1901 przeniósł się do Warszawy i został tzw. privat-docentem na Uniwersytecie Warszawskim, który wówczas był uczelnią praktycznie czysto rosyjską. W 1907 r. Cwiet został profesorem botaniki i agronomii, a w 1908 r. przeniósł się na Politechnikę Warszawską. W Warszawie wykonał swoje najważniejsze prace. Ogółem opublikował ich ok. 40, ale tylko kilka z nich było ściśle botanicznych - reszta miała więcej wspólnego z chemią. Najważniejsze prace rozpoczęły się od spostrzeżenia, że węglan wapnia, z którym rozcierano liście roślin, zatrzymuje większość barwników roślinnych, ale nie zatrzymuje karotenu. Kilka lat doświadczeń umożliwiło rozwinięcie tego spostrzeżenia w nową metodę rozdzielania substancji, którą Cwiet nazwał w 1906r. chromatografią. Jednym z pierwszych doniosłych odkryć, dokonanych za pomocą chromatografii było udowodnienie, że chlorofil występuje w roślinach w dwóch odmianach, zwanych obecnie chlorofilem a i b. Wielu wybitnych chemików ówczesnej doby nie chciało zaakceptować metod i wyników Cwieta, ale z biegiem czasu w większości przypadków okazało się, że to on miął rację. [http://chemfan.pg.gda.pl/Badania/Podstaw.html]   Pierwsze prace prowadził, używając roztworu chlorofilu w eterze naftowym, który przesączał przez ubitą kredę[4]. W 1908 roku został profesorem botaniki i mikrobiologii na Politechnice Warszawskiej. Od 1917 profesor i dyrektor ogrodu botanicznego na Uniwersytecie w Dorpacie, od 1918 – w Woroneżu. Prowadził badania nad rozdzielaniem barwników roślinnych – rozdzielił chlorofil i ksantofil, uznawany jest za odkrywcę karotenoidów karoten [https://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_Cwiet].

 Barwniki naturalne  drzewiej tak bywało, że

Barwniki są substancjami chemicznymi, które wykazują absorpcję promieniowania widzialnego, w wyniku czego barwią się na różne kolory. Możliwość absorpcji promieniowania widzialnego wynika z ich budowy, a raczej z obecności odpowiednich grup funkcyjnych w ich strukturze. Barwniki klasyfikuje się według różnych kryteriów, takich jak pochodzenie, rozpuszczalność, oraz barwa. Ze względu na pochodzenie można rozróżnić barwniki naturalne, barwniki identyczne z naturalnymi, syntetyczne organiczne i nieorganiczne substancje barwiące. Barwniki naturalne są pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Stosowane w przemyśle barwniki naturalne otrzymywane są głównie przez ekstrakcję surowców roślinnych, takich jak liście, kwiaty, korzenie, czy owoce oraz ze zwierzęcych tkanek i krwi. Wyizolowane preparaty barwiące można podzielić w zależności od struktury na karotenoidy, chlorofile, antocyjany, czy betainy. Naturalnymi barwnikami spożywczymi są również substancje barwne niewystępujące w świeżych produktach, ale powstające w wyniku przemian i interakcji bezbarwnych składników żywności, w czasie procesów technologicznych lub przygotowywania posiłków, jak na przykład karmel (E150)[http://laboratoria.net/artykul/20388.html ].

Kolejne surowce to:

Janowiec Barwierski [https://pl.wikipedia.org/wiki/Janowiec_barwierski] ,  Urzet [https://pl.wikipedia.org/wiki/Urzet_barwierski], Czerwiec Polski - Koszenila pozyskiwana pierwotnie z czerwca polskiego następnie z czerwca kaktusowego Kwas karminowy, koszenila, karmina (E120) – organiczny związek chemiczny, naturalny ciemnoczerwony barwnik pozyskiwany z wysuszonych, zmielonych owadów, zwanych czerwcami kaktusowymi (Dactylopius coccus), żyjących w Meksyku [https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_karminowykarminowy kwas

Rezeda żółta [https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezeda_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta]  zawierała luteinę [https://pl.wikipedia.org/wiki/Luteina_%28barwnik%29]. luteina

Stosowano również szafran [https://pl.wikipedia.org/wiki/Szafran] oraz gardenię jaśminowatą oraz  Berberys zawierający berberynę

berberyna

Dodatkowo zamieszczam linki do stron: https://www.facebook.com/chemia.konserwatorska  oraz  http://www.barwniki.cba.pl/naturalne.php , https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwniki_spo%C5%BCywcze, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal3_zywnosc_19092008.pdf, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102321525

 

Kochani sprawdziłem Wasze Testy

Wyniki sprawdzianu  I  z dnia 24styczni  2018  
ocenianie    
Your Total Points / Total Possible Points x 100% = % Grade    
   grade

skala ocen

90% or above A 5
80%-89.9% B 4,5
70%-79.9% C 4
60%-69.9%  D 3,5
< 59.9% F 3

Wszyscy  przekroczyliście limit 90% zatem wszyscy łapią się na ocenę bardzo dobrą GRATULCJE

Jako bonus dołączam link do źródła traktującego o Pożytkach Płynących z Koleżanki  Marychy  - Bonavita for everyone

- Pozdrawiam wasz zatroskany Wykładowca