The  Day  Afte No. 396-  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 395

Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
     wydanie  kompletnie  nieplanowane - pod niebem pełnym cudów

Ten błękit - Adam Nowak & Martyna Jakubowicz - Czasami słyszymy: buzuja w nim hormony...Swego czasu pisałem na łamach The Day After o hormonach... roślinnych... tak roślinnych. Według Wikipedii  - hormony roślinne, fitohormony (gr. φυτοορμόνη) to grupa związków organicznych należących do regulatorów wzrostu i rozwoju roślin.  Uważa się, że hormon roślinny czyli fitohormon to taki związek, który wywołuje reakcję w organizmie rośliny w stężeniach rzędu 10-6 mol/dm3. Hormony roślinne nie muszą wykazywać działania poza miejscem ich wytwarzania, miejsce wytwarzania może być jednocześnie miejscem reakcji. Znane są związki wykazujące aktywność biologiczną analogiczną do naturalnie wytwarzanych w roślinie. Syntetyczne regulatory wzrostu i rozwoju roślin (np. 1-Metylocyklopropen) lub eten  są wykorzystywane w rolnictwie i ogrodnictwie [https://pl.wikipedia.org/wiki/Hormony_ro%C5%9Blinne ].

Do hormonów roślinnych zaliczane są: auksyny, gibereliny, cytokininy, etylen, kwas abscysynowy, jasmonidy, brasinosteroidy, poliaminy, strigolaktony a także: kwas salicylowy, kumaryna.

Kwas indolilooctowy jest hormonem z grupy auksyn: http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/87-51-4.

W ramach wspomagania komputerowego w chemii Kolejnym Zadaniem Państwa jest: wyszukanie w sieci oraz naszkicowanie w szkicowniku wzorów hormonów roślinnych: auksyn, giberelin, cytokininy, etylenu, kwasu abscysynowwego, jasmonidów, brasinosteroidów, poliamin, strigolaktonów, : kwasu salicylowego, kumaryny. Wyniki wyszukiwań należy opracować w postaci bazy w arkuszu kalkulacyjnym np:

 

L.p. Nazwa Opis Wzór  źródło danych
1 Inodlilooctowyklwas Kwas indolilooctowy (IAA z ang. indoleacetic acid) – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszt indolu i kwasu octowego; hormon roślinny z grupy naturalnych auksyn. http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/87-51-4

 

 •   uwagi ślijcie proszę  na Berdyczów

  INSTRUKCJA DLA STUDENTA

  Wchodzisz do biura prowadzącego:
  1. Ogarnij się
  2. Upewnij się, czy wiesz jak Prowadzący wygląda i jak się nazywa (to ważne)
  3. Rozpocznij wizytę od "Dzień Dobry"
  4. Zapytaj czy Prowadzący ma w tej chwili czas na przyjęcie interesanta
  5. Przedstaw się (Imię, Nazwisko, Rok, Kierunek)
  6. Przedstaw w sposób bardzo zwięzły sprawę, Jaka do Prowadzącego Cię sprowadza?. Jeśli nie zdołasz Tego zrobić w ciągu 29 sekund podejście należy uznać za utracone!!!
  7. Podziękuj za poświęcony czas oraz powiedz "Do widzenia" (źródło StudentPotrafi.pl)

  Wkręcający: H.P. Janecki

     2016-02-06 17:24:37 +0100