The  Day  Afte No. 393-  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 393

Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
     wydanie  kompletnie  nieplanowane - jak to było

..... Zastanawiacie się na pewno jak to było dawniej. Cała produkcja chemiczna oparta była na .... węglu.... nie na ropie naftowej, nie na gazie ziemnym po prostu na węglu.  A definicja? Przemysł chemiczny to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł ten obejmuje: przemysł chemii organicznej – wytwarzający produkty na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, drewna, kauczuku, tłuszczów i innych substancji organicznych przemysł chemii nieorganicznej – wytwarzający produkty na bazie takich surowców, jak: siarka, fosforyty, sole mineralne, składniki powietrza i inne materiały nieorganiczne.  Był czas, kiedy w produkcji chemicznej dominowali Brytyjczycy solidni i pracowici Niemcy byli naśladowcami. wkrótce uczniowie przerośli mistrzów. http://eloblog.pl/tajne-zaklady-chemiczne-ig-farben-w-walbrzychu/ .Podesłany mi dziś przez Joannę link do książki Zapomniane Fabryki Zbrojeniowe Hitlera – Romuald Owczarek leży u podstaw Biuletynu 393.  Ciekawy wpis w sieci http://eloblog.pl/tajne-zaklady-chemiczne-ig-farben-w-walbrzychu/. Zakłady IG Farben  wytwarzały toluen (podejrzewam, że na bazie alkilacji benzenu ze smoły pogazowej) oraz  metanolu (oba produkty przydatne w wytwarzaniu materiałów wybuchowych).  Rozwój Wałbrzyskich zakładów i ruchomienie produkcji amoniaku metodą Habera i Boscha umożliwiło rozwój innych ważnych technologii ciśnieniowych, np. syntezy metanolu. Jak piszę na stronie http://www.janecki.pr.radom.pl/czwarty/mod/model.htm Niemcy intensywnie pracowali and otrzymywania paliw płynnych z węgla kamiennego oraz  ciśnieniowej polimeryzacji etylenu[7]. (Za wynalezienie i rozwój chemicznych metod wysokociśnieniowych Carl Bosch, wspólnie z Friedrichem Bergiusem, otrzymał Nagrodę Nobla w 1931 roku[9]).

Zakłady Azotowe przerobione poźniej na zakłady chemiczne IG Farben - Źródło: dolny-slask.org.plźródło http://eloblog.pl/tajne-zaklady-chemiczne-ig-farben-w-walbrzychu/

Jak widzicie na zdjęciu były to typowe zakłady Azotowe wytwarzające produkty na bazie węgla  w tym amoniak https://de.wikipedia.org/wiki/Haber-Bosch-Verfahren

Der 1921 gebaute Ammoniak-Reaktor der BASF befindet sich heute auf dem Gelände des KIT

(dla porównanie Chorzowskie Azoty pokazane w Książce Modelowanie procesów Technologicznych ISBN 978-83-7351-428-7, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej w Radomiu 2011r.).

Plany zakładów naniesione na współczesne zdjęcie satelitarne - Źródło: dolny-slask.org.pl i Google Earth Na bazie Plany zakładów naniesione na współczesne zdjęcie satelitarne – Źródło: dolny-slask.org.pl i Google Earth.[źródło http://eloblog.pl/tajne-zaklady-chemiczne-ig-farben-w-walbrzychu/ ]. Zakład produkcji metylobenzenu okazał się wielkim sukcesem,  postanowiono zatem uruchomić w Wałbrzychu kolejną fabrykę. Tym razem chodziło o zakład produkcji nadtlenku wodoru. Nadtlenek wodoru był wykorzystywany, jako utleniacz do paliwa rakietowego, a te z kolei było wykorzystywane w konstrukcjach typu rakiety V-2 i rakietoplany Messerschmitt Me-163. Decyzja o budowie fabryki nadtlenku wodoru została podjęta po tym, jak alianci zbombardowali zakłady doświadczalne w Ludwigshafen. Uzyskiwany eksperymentalną metodą nadtlenek wodoru otrzymał nazwę Geprol. Szacowano, że zakład produkcyjny ma wytwarzać około 2 tys. ton tego związku chemicznego na miesiąc. Nie udało się jednak ukończyć jego budowy przed zakończeniem wojny. Szacuje się, że wykonano około 1/3 prac potrzebnych do ukończenia budowy. Kadra wałbrzyskich zakładów IG Farben wyjechała przed wkroczeniem Rosjan. Natomiast w czerwcu 1945 roku do Wałbrzycha wkroczyły sowieckie brygady trofiejne, które rozmontowały zakłady na Wzgórzu Matyldy i wywiozły za Bug. Kolejna ciekawostka  według  http://www.eznp.cba.pl/benzyna%20syntetyczna%20walbrzych/200.html  Prace nad technologią produkcji benzyny syntetycznej z węgla trwały od początku XXw.. W1926r. niemiecki koncern chemiczny "IG Farben" jako pierwszy rozpoczął produkcję benzyny z węgla, dzięki technologii którą opracował niemiecki inżynier Friedrich Bergius za co w 1931r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Te wydarzenia skłoniły III Rzeszę do zainteresowania się tą technologią ponieważ na terenie Niemiec nie ma złóż ropy które zaspokoiłyby potrzeby zmechanizowanego wojska a cała potrzebna ropa importowana była ze Związku Radzieckiego, co stanowiło duże zagrożenie dla zmechanizowanego wojska w przypadku przerwania dostaw tego surowca. Niemcy natomiast dysponowali dużymi złożami węgla kamiennego a po zajęciu Polski oraz Francji pod kontrolę Niemiec przeszły kolejne duże zagłębia węglowe które mogły służyć do produkcji benzyny syntetycznej. Budowę fabryki benzyny syntetycznej "IG Farben" w Wałbrzychu przy ul. Królewieckiej na Wzgórzu Matyldy, rozpoczęto prawdopodobnie na krótko przed wybuchem II Wojny Światowej lub zaraz po jej wybuchu, ponieważ już w 1941r. uruchomiono produkcję która trwała do maja 1945r. Przed wojną rejon Wzgórza Matyldy miał mocno rozbudowaną infrastrukturę przemysłową, znajdowały się tu m.in. koksownia, zakłady azotowe oraz kopalnia "Bahn Schacht” która w dużej mierze dostarczała węgiel do tych zakładów, ponadto niedaleko znajdował się duży dworzec kolejowy co czyniło to w sumie idealne miejsce pod budowę rafinerii. Z zachowanych informacji wynika że początkowo benzynę produkowano z gorszej jakości węgla dostarczanego z Dąbrowy Górniczej a pod koniec wojny produkcja bazowała już prawdopodobnie na węglu z Zagłębia Wałbrzyskiego. Produkcja podobnie jak w komb. Pollitz. ...rozpoczynała się od zmielenia węgla na proszek, następnie pod ciśnieniem 200-300 atmosfer otrzymany proszek podgrzewano do temperatury 430-480 stopni i w wyniku skomplikowanego procesu technologicznego otrzymywano ciecz przypominającą ropę naftową, którą następnie poddawano destylacji w wyniku czego otrzymywano benzynę. Na przerobienie jednej tony węgla na benzynę syntetyczną zużywano aż siedem ton węgla co powodowało to bardzo duże koszty uzyskania benzyny jednak produkcja szła pełną parą. Gdy alianci zaczęli bombardować niemieckie fabryki oraz rafinerie, infrastruktury przemysłowe zaczęto przenosić pod ziemię do wcześniej wydrążonych sztolni oraz podziemnych hal produkcyjnych co dawało ochronę przed nalotami. Takie prace miały również miejsce pod Wzgórzem Matyldy jednak są one dopiero w początkowej fazie budowy.[http://www.eznp.cba.pl/benzyna%20syntetyczna%20walbrzych/200.html ]. Ja to widzę tak:

inne spojrzenie prezentuje LEON  http://www.wyprawyleona.pl/wyprawa-do-ig-farben-walbrzych/ zajrzyjcie również https://www.geocaching.com/geocache/GC5D6RY_sztolnie-ig-farben?guid=e5148325-acf0-444c-9227-537ec16b11c9
O Wałbrzychu w Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych

-------------
7. Józef Kępiński: Technologia chemiczna nieorganiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1964, s. 11-29.
9. The Nobel Prize in Chemistry 1931; Carl Bosch, Friedrich Bergius (ang.). www.nobelprize.org. [dostęp 2011-09-11].

na podstawie http://eloblog.pl/tajne-zaklady-chemiczne-ig-farben-w-walbrzychu/ oraz  http://www.eznp.cba.pl/nasze%20wyprawy.html P.S. jak znajdę pliki z opisem technologii wytwarzania metanolu dołaczę.

 uwagi ślijcie proszę na Berdyczów.

Wkręcający: H.P. Janecki

   2016-01-21 21:16:01 +0100