The  Day  Afte No. 392-  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 392

Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
     wydanie  kompletnie  nieplanowane  Koniec Semestru Jak Cię Widzą

 ..Retinol (akseroftol), C20H29OH – to organiczny związek chemiczny, alkohol, pochodna β-karotenu, zaliczany do grupy karotenoidów, wraz z innymi retinoidami spełnia rolę witaminy A. W siatkówce oka utlenia się do aldehydu – retinalu, który uczestniczy w procesie widzenia.

retinol

retinal

Patrzę ja i cóż ja widzę ucieszony?

http://uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=6444  18 grudnia 2015 r. pozytywnie zostało zakończone postępowanie habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Kowalskiej przeprowadzane przez Wydział Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności chemia żywności. Temat osiągnięcia naukowego: „Wielokierunkowe badania właściwości modelowych układów emulsyjnych zawierających tłuszcze spożywcze stabilizowane lecytyną lub emulgatorami wytworzonymi w procesie przeestryfikowania enzymatycznego”. Serdecznie gratulujemy!

I Tak Trzymać to już trzeci dr habilitowany "własnego chowu"  naszego WMTIW w Alma Mater Radomiensis (Serce rośnie) anxiaretur cor anima canit- Gaudeamus Igitur:  Dr hab Tomasz Wasilewski, Dr hab. Paweł Religa, Dr hab. Małgorzata Kowalska.


 

 

 

Literatura

Foley, van Dam, Feiner, Hughes: „Wprowadzenie do grafiki komputerowej”, PWN 1995.

B. Kamiński: „Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe”, Translator s.c. 1999.

J. Sokołowski, G. Kupryszewski: „Teoretyczne podstawy Chemii Organiczne PWN 1972j

Roberts Caseiro: „Chemia Organiczna” PWN 1972

 

 uwagi ślijcie proszę na Berdyczów.

Wkręcający: H.P. Janecki

   2016-01-18 20:23:35 +0100