The  Day  After  No. 386-  Mykotoksyny

M. Janecka H. P. Janecki Chrobrego 27 26-600 UTH Radom Pl  

Tak Między Świętami  Nowym Rokiem i o  mykotoksynach

 Przyzwyczajeni jesteśmy, że trujący grzyb to muchomor to jest grzyb trujący Zawiera muskarynę – trujący alkaloid o działaniu parasympatykomimetycznym, oraz pochodne 3-hydroksyizoksazolu, kwas ibotenowy i muscymol (panteryna C4H6N2O2). Wieland i Motzel w 1953 zidentyfikowali bufoteninę jako substancję halucynogenną, żadne późniejsze badania jednak nie potwierdziły jej obecności w muchomorach; współcześnie uważa się, że jej nie zawierają [https://pl.wikipedia.org/wiki/Muchomor_czerwony]. Istnieją grzybki niepozorne a zjadliwe Mykotoksyny (mikotoksyny; z gr. μύκής mykes - grzyby) - toksyny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów (pleśni) z rodzajów: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia, Claviceps i Stachybotrys. Optymalna temperatura w jakiej tworzą się mykotoksyny oscyluje w granicach 20-25 °C. Źródłem mykotoksyn są najczęściej zakażone produkty żywnościowe, toksynotwórcze pleśnie mogą także namnażać się w budynkach. Często są to substancje rakotwórcze i mutagenne; m.in. hamują syntezę DNA oraz powodują zmiany w metabolizmie RNA. [https://pl.wikipedia.org/wiki/Mykotoksyny]. Napisano w Wikipedii, że Do mykotoksyn zalicza się m.in. aflatoksyny, ochratoksyny (m.in. ochratoksynę A), patulinę i kwas aspergilowy. Szczerze mówiąc nie qmam co to za aspagilowy kwas owy jest. na anglojęzycznej stronie znalazłem jeno cytryninę [https://en.wikipedia.org/wiki/Citrinin ]. No i jeszce wzniosłe rozważania:  Fungi and fungal toxins weapons -  https://core.ac.uk/download/pdf/55606613.pdf  czy praktyczne przymiarki teoretyczne https://en.wikipedia.org/wiki/Mycotoxicology

Cytrynina Citrinina działa jako a nefrotoksyna

 Statyna Statyny stosowane są jako leki zmniejszające stężenie lipidów, mają także dodatkowe działanie plejotropowe na układ krążenia poprzez wpływ na czynność śródbłonka, stabilizację blaszek miażdżycowych, hamowanie układu krzepnięcia, stymulację układu fibrynolizy, hamowanie reakcji zapalnych oraz działanie immunomodulacyjne.cyprofloksacyna lekarstwo antybiotyk

Bądź mądry i pisz wiersze.

A może Wy spróbujecie namierzyć ów tajemniczy kwas aspaergilowy istnieje on czy też nie

Miłej lektury .....uwagi ślijcie proszę na Berdyczów.

Wkręcający: H.P. Janecki

 2019-03-29 22:05:48