The  Day  After  No. 377- Różne oblicza chemii wizualizacja

M. Janecka H. P. Janecki Chrobrego 27 26-600 UTH Radom Pl  

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii W M i T W UTH RADOM.

Wspominalismy już w Day After szalone związki takie jak Vaginatin seskwiterpen ekstrahowany z Selinum Vaginatum http://www.fragrantica.pl/wiesci/Jatamansi-nard--837.html  Kłacza Selinum Vaginatum są bogate między innymi w seskwiterpeny, kwas jatamansi, jatamanson, alkohol paczulowy, alfa i beta paczulen. Olejek eteryczny zawiera kilka węglowodorów, beta-eudesmol, elemol, angelicin i jatamansinol. Patrz również  Madan Mohan Pandey, Antariksha Katara, Garima Pandey, Subha Rastogi, and A. K. S. Rawat* An Important Indian Traditional Drug of Ayurveda Jatamansi and Its Substitute Bhootkeshi: Chemical Profiling and Antioxidant Activity. Lub Bhutkeshi. Od dawna na rynku indyjskim dostępne są w sprzedaży kłącza Selinum vaginatum, bardzo podobne do kłączy nardu, oferowane niejawnie lub oficjalnie pod nazwą Bhutkeshi albo „fałszywe Jatamansi”.Za jedyne 41,95 Dol. Możecie Państwo rozwinąć temat w Tetrahedron : Five coumarins, angelicin, oroselol, lomatin, selinidin and vaginidin, have been isolated from the petroleum ether extract of the roots of Selinum vaginatum. The structure of the new coumarins selinidin and vaginidin have been established by spectral studies and chemical degradation to known compounds.

Innym dziwnym związkiem jest  kakodyl

arsenoorganiczny związek chemiczny o zapachu czosnku i oleistej konsystencji. Trujący, łatwopalny i trudno rozpuszczalny w wodzie.
 Kakodyl zapala się samorzutnie w kontakcie z tlenem zawartym w suchym powietrzu. Nazwę kakodyl (z gr. κακώδης, kakodes – „śmierdzący”
 nadał Jöns Jacob Berzelius rodnikowi dimetyloarsynylowemu (CH3)2As.

 

Dzisiaj wizualizacja chemiczna, której elementy przybliżające zagadnienia związane  z poznawaniem chemii zamierzamy przybliżyć czytelnikom, dlaczego tak?  Ogródek chemiczny, barwne reakcje, sprawdzanie praw rozpuszczalności w laboratorium to są elementy budowania wirtualnego gmachu chemii w naszej wyobraźni trwale zapisujące się w pamięci.

Przypomnijmy sobie prawa rozpuszczalności - patrz analiza kationów i anionów. Rozpuszczalność – zdolność substancji chemicznych w postaci stałej, ciekłej i gazowej (substancji rozpuszczonej) do rozpuszczania się w stałej, ciekłej lub gazowej fazie dyspergującej (rozpuszczalniku) tworząc mieszaninę homogeniczną (roztwór). Rozpuszczalność danej substancji jest wyrażana najczęściej jako maksymalna ilość substancji (w gramach lub molach), którą można rozpuścić w konkretnej objętości rozpuszczalnika (zwykle w 100 cm3) w ściśle określonych warunkach ciśnienia i temperatury (zwykle są to warunki normalne). Tyle definicja z encyklopedii. Z kolei prawa rozpuszczalności so called solubility rules mówią o  rozpuszczalności soli i przewidują zachowania związków również obszary zastosowań (patrz nawozy sztuczne, nawozy potasowe czy nawozy fosforowe cyt. "W latach 1841–1846 rozpoczął się rozwój przemysłu fosforowych nawozów sztucznych.  Dostępnymi nawozami zawierającymi fosfor były mączka kostna i guano.
Związki fosforu w wymienionych substancjach nie są bezpośrednio przyswajalne przez rośliny. Liebieg działał na nie kwasem siarkowym i przekształcił je w rozpuszczalne w wodzie fosforany")

Wracając do wizualizacji oto strona przybliżająca reakcje w roztworze cytując autora: Beautiful Chemistry: Amazing Chemical Reactions Filmed with a 4K UltraHD Camera. Powstawanie kryształów soli w roztworach (Zn(NO3)2, od węgla do adeninyjednej z pięciu zasad azotowych, wchodzących w skład podstawowych nukleotydów kwasów nukleinowych. Również rozkład roztworu NaOH na elektrodach czy krystalizacja CoCl2 w Na2SiO3. wszystko to na Beatyfull Chemistry.  Czy wiecie Państwo, że utlenianie laktozy z mleka  kwasem azotowym prowadzi do powstania kwasu muzycznego??.

 Miłej lektury .....uwagi ślijcie proszę na Berdyczów.

Wkręcający: H.P. Janecki