Jak ustalić fizyczny Adres karty komputera

::::tak aby podać administratorowi sieci:::::

Kolejność czynności:

 

Start

Uruchom

command

{w oknie edytora komend wpisz:}

ipconfig/All 

uzyskasz następującą odpowiedź

 Microsoft(R) Windows DOS

(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.

 C:\DOCUME~1\GF>ipconfig/All

Konfiguracja IP systemu Windows

            Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : XP1

           Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

           Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Mieszany

           Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

           Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit

Ethernet NIC 

                    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-11-09-96-1D-A8 

                    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

                     Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

                     Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.0.1.57

                     Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

                    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.0.1.254

                     Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.129

                     Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 193.111.144.12 193.111.144.17 

                    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 1 lutego 2007 12:07:17         

                     Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 9 lutego 2007 12:07:17

C:\DOCUME~1\GF>

to tyle o tym przypadku

powodzenia w sieci

========P.S. Dane zostały oczy-wiscie wyssane z ustawień komputera====