Witajcie po wakacjach Europa coraz bliżej

Tematy różne  i okolicznościowe

 
Politechnika Radomska WM i TO ul. Chrobrego 27    26 - 600 RADOM 
 Katedra Technologii i Materiałoznawstwa
 Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium

Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
The  Day   After No  221   wydanie  specjalne nieplanowane

 Październik w aAdomiu

Profesor Jan Karol Senatorski
I n a u g u r a c j a
 
 

 

`